Skip
Vinova loza

Vinova loza

Vinova loza se u Srbiji gaji na prko 15.000 ha u više vinogradarskih reona.
Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaše zasade vinove loze.

Program zaštite vinove loze

Rod vinove loze i kvalitet grožđa svake godine ugrožavaju, proizvođačima dobro poznate bolesti, kao što su Plamenjača vinove loze, Pepelnica vinove loze i Siva trulež.

Najznačajnije bolesti

Fungicidi

Plamenjača vinove loze

Plamenjača vinove loze je najviše proučena i najprepoznatljivija bolest vinove loze. Prouzrokuje je gljiva Plasmopara viticola, koja prezimljava u obliku oospora u zaraženom lišću. Prvi simptomi primarne zaraze (prve tkz. “uljane pege“ na licu lista) nisu same po sebi opasnost ali su i te kako značajan signal da je infekcija ostvarena i da nam slede sekundarne zaraze koje nanose ogromne štete.

Za ostvarenje prvih primarnih zaraza potrebni su uslovi poznati kao „tri desetke„:

  • 10ºC prosečna dnevna temperatura, tri dana uzastopno
  • 10 mm padavina, poslednjih 24 časa
  • 10 cm dugi lastari, list promera najmanje 3 cm

Za naredne (sekundarne) infekcije tokom vegetacije potrebno je  samo da list bude vlažan 2 -2,5 sata (vlaga od kiše ili rose) i da je temperatura najmanje 12ºC. Uslov da do infekcije ne dođe jeste da pre toga list bude zaštićen fungicidom.

 

Neoram® 37,5 WG je preparat na bazi bakra, primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem u fenofazi posle cvetanja vinove loze. 

Ukoliko se stvore uslovi za razvoj plamenjače pre fenofaze cvetanja vinove loze potrebno je primeniti preparat Folpan® 80 WDG, ovo je je najefikasniji protektivni fungicid za zaštitu vinove loze, zbog svog specifičnog mehanizma delovanja nema pojave rezistentnosti na ovaj proizvod pa se idealno može primenjivati u antirezistentnim strategijama. 

U feno fazi precvetavanja primenjuje se preparat Gatro® preventivnim tretiranjem protiv plamenjača vinove loze a po pojavi simptoma (pega) od primarnih zaraza, pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog zaražavanja i širenja oboljenja. 

Vinova loza je najosetljivija na plamenjaču u periodu cvetanja, tada je potrebno primeniti fungicid Momentum® F. Preparat se primenjuje u blok tretmanima dva do tri puta od početka cvetanja do perioda precvetavanja, Momentum® F ima jedinstven način delovanja, neposredno na patogena, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. Rezistentost patogena na ovaj preparat nije moguća, niti je registrovana

 

Pepelnica vinove loze

Pepelnica vinove loze se javlja na svim terenima gde se vinova loza gaji. Prouzrokovač je gljiva Uncinula necator, koja prezimljava u obliku micelije između ljuspica pupoljaka ili u obliku kleistotecija (plodonosna tela). U oba slučaja zaraza se vrši već u rano proleće. Javlja se i razvija u širokom temperaturnom opsegu od 5-35 ºC, a optimum je 20-28 ºC. Obilno đubrenje azotom, izostanak uklanjanja viška zelene mase kao i ostavljanje velikoig broja lastara zbog roda pomažu pojavi pepelnice. Prisustvo oboljenja se na listu javlja u vidu sivkaste prevlake. Najintenzivnije prisustvo se uočava na bobicama na kojima se javlja siva prevlaka na pokožici i dolazi do pucanja bobica. Zaštitu treba započeti rano u proleće kako se bolest ne bi prenela na grozdove, jer se u pukotinama na bobicama razvija druga opasna bolest – Siva trulež (Botrytis cinerea). 

Protiv pepelnice potrebno je primeniti preparate Neoram® 37,5 WG.

 

Crna trulež

Crna trulež je bolest vinove loze koja napada lišće, lastare i bobice. Prva mera koju je potrebno primeniti protiv ove bolesti je orezivanje, uklanjanje zaraženih lastara i mumificiranih plodova iz vinograda. Ova mera nije dovoljna i potrebno je primeniti preventivni fungicid Folpan® 80 WDG, zbog specifičnog mehanizma delovanja nema pojave rezistentosti patogena. Preparat je otporan na spiranje kišom, ima preventivno delovanje 8 do 10 dana.

 

Siva trulež

Prouzrokovač bolesti je gljiva Botrytis cinerea koja u vlažnim godinama može biti potpuno destruktivna i drastično uništiti prinos i što je najbitnije utiče na kvalitet vina. Vrlo su bitne agrotehničke mere pre hemijskih: dobra rezidba i odmerena rodnost, manja bujnost, provetravanje, zalamanje, vezivanje lastara.

Tri kritične tačke su posebno važne u hemijskoj zaštiti protiv sive truleži: Precvetavanje – na 5-10% opalih cvetnih kapica treba otpočeti suzbijanje patogena jer njegov razvoj upravo počinje na izumrlim biljnim delovima cveta. Faza zatvaranja grozdova i dodirivanje bobica je drugi momenat kada se izvodi tretman zbog eventualnih oštećenja koja nastaju posebno kod sorata sa zbijenijim grozdovima. Početak šarka ili promena boje je treći kritičan momenat. Tada se u bobici dešavaju biohemijske promene (povećanje koncentracije šećera) i ono postaje podložnije napadu Botrytisa. Prisustvo pepelnice na grozdu višestruko doprinosi i brzom naseljavanju Botritisa zbog pucanja pokožice bobica.

Zaštita vinove loze od sivog grozdovog smotavca

Insekticidi

Sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana) napada sorte vinove loze koje imaju velike ili zbijene gozdove, gde je vlažnost velika, a strujanje vazduha minimalno. Štetočina može uticati na jaču pojavu bolesti sive truleži (Botrytis cinerea) smanjiti prinos i do 30%.

Protiv sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) potrebno je primeniti Lamdex®, nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Tretiranje se obavlja na početku formiranja zaperaka (I generacija) a pre ubušivanja gusenica u bobice (II i III generacije).

Prednosti insekticida Lamdex® su brzo i dugo rezidualno delovanje, CS formulacija osigurava postojanost insekticida i obezbeđuje postepeno otpuštanje aktivne materije, pa samim tim i duže delovanje.