Skip
Vinova loza

Vinova loza

Vinova loza se u Srbiji gaji na prko 15.000 ha u više vinogradarskih reona.
Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaše zasade vinove loze.

Program zaštite vinove loze

Rod vinove loze i kvalitet grožđa svake godine ugrožavaju, proizvođačima dobro poznate bolesti, kao što su Plamenjača vinove loze, Pepelnica vinove loze i Siva trulež.

Program zaštite:

Najznačajnije bolesti

Fungicidi

Plamenjača vinove loze

Plamenjača vinove loze je najviše proučena i najprepoznatljivija bolest vinove loze. Prouzrokuje je gljiva Plasmopara viticola, koja prezimljava u obliku oospora u zaraženom lišću. Prvi simptomi primarne zaraze (prve tkz. “uljane pege“ na licu lista) nisu same po sebi opasnost ali su i te kako značajan signal da je infekcija ostvarena i da nam slede sekundarne zaraze koje nanose ogromne štete.

Za ostvarenje prvih primarnih zaraza potrebni su uslovi poznati kao „tri desetke„:

  • 10ºC prosečna dnevna temperatura, tri dana uzastopno
  • 10 mm padavina, poslednjih 24 časa
  • 10 cm dugi lastari, list promera najmanje 3 cm

Za naredne (sekundarne) infekcije tokom vegetacije potrebno je  samo da list bude vlažan 2 -2,5 sata (vlaga od kiše ili rose) i da je temperatura najmanje 12ºC. Uslov da do infekcije ne dođe jeste da pre toga list bude zaštićen fungicidom.

Pepelnica vinove loze

Pepelnica vinove loze se javlja na svim terenima gde se vinova loza gaji. Prouzrokovač je gljiva Uncinula necator, koja prezimljava u obliku micelije između ljuspica pupoljaka ili u obliku kleistotecija (plodonosna tela). U oba slučaja zaraza se vrši već u rano proleće. Javlja se i razvija u širokom temperaturnom opsegu od 5-35 ºC, a optimum je 20-28 ºC. Obilno đubrenje azotom, izostanak uklanjanja viška zelene mase kao i ostavljanje velikoig broja lastara zbog roda pomažu pojavi pepelnice. Prisustvo oboljenja se na listu javlja u vidu sivkaste prevlake. Najintenzivnije prisustvo se uočava na bobicama na kojima se javlja siva prevlaka na pokožici i dolazi do pucanja bobica. Zaštitu treba započeti rano u proleće kako se bolest ne bi prenela na grozdove, jer se u pukotinama na bobicama razvija druga opasna bolest – Siva trulež (Botrytis cinerea).

Siva trulež

Prouzrokovač bolesti je gljiva Botrytis cinerea koja u vlažnim godinama može biti potpuno destruktivna i drastično uništiti prinos i što je najbitnije utiče na kvalitet vina. Vrlo su bitne agrotehničke mere pre hemijskih: dobra rezidba i odmerena rodnost, manja bujnost, provetravanje, zalamanje, vezivanje lastara.

Tri kritične tačke su posebno važne u hemijskoj zaštiti protiv sive truleži: Precvetavanje – na 5-10% opalih cvetnih kapica treba otpočeti suzbijanje patogena jer njegov razvoj upravo počinje na izumrlim biljnim delovima cveta. Faza zatvaranja grozdova i dodirivanje bobica je drugi momenat kada se izvodi tretman zbog eventualnih oštećenja koja nastaju posebno kod sorata sa zbijenijim grozdovima. Početak šarka ili promena boje je treći kritičan momenat. Tada se u bobici dešavaju biohemijske promene (povećanje koncentracije šećera) i ono postaje podložnije napadu Botrytisa. Prisustvo pepelnice na grozdu višestruko doprinosi i brzom naseljavanju Botritisa zbog pucanja pokožice bobica.