Skip
krompir

Program zaštite krompira

Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaše useve krompira.

Porogram zaštite krompira

Najveće površine pod krompirom nalaze se u brdskim krajevima zapadne Srbije. Najveći izazovi u proizvodnji krompira predstavljaju štetočine (moljac krompira) i  bolesti krompira plamenjača (Phytophthora infestans) i crna pegavost krtole krompira (Alternaria solani)

Herbicidi

Herbicidi

Velike probleme u usevu krompira prave širokolisni i uskolisni korovi koji odlvače hranjive materije od biljke čime usporavaju porast i mogu ugušiti biljku a samim tim i prinos.

Protiv širokolisnih i uskolisnih korova posle sadnje a pre nicanja primenjuje se herbicid Racer® koji veoma dobro deluje na ambroziju, preparat se primenjuje u dozi 2-4 l/ha. 

Preparat Mistral® primenjuje se protiv širokolisnih korova posle sadnje a pre nicanja ali i posle nicanja useva, kada krompir ima 5-8 razvijenih listova.

Protiv uskolisnih korova primenjuju se Agil® i Leopard®  oba preparata jako dobro deluju na muhare, divlji sirak iz rizoma i semena. Herbicid Agil® je specifičan jer dobro deluje i na višegodišnje uskolisne korove, zubaču i pirevinu.

Fungicidi

Fungicidi

Plamenjača (Phytophthora infestans) je gljiva koja napada sve zeljaste delove krompira i može napraviti veliku štetu kako na usevima tako i na semenu krompira. Bolest se širi sa listova na zeljasti deo stabla i na kraju prelazi na krtolu. Prohladno i vlažno vreme pogoduje ostvarenju i širenju zaraze, do najvećih šteta dolazi u maju i junu kada su temperature od 13 stepeni u maju do 23 stepena u junu. Ukoliko se krompir ne ogrne u pravo vreme dolazi do velike zaraze celog polja kada biljke sklope redove.

 

U zaštiti od plamenjače krompira primenjuje se fungicid Gatro®.

Fungicid Gatro® primenjuje se preventivno, pre uslova za nastajanje infekcije od gljivice Phytophthora infestans, preparat se koristi samostalno do tri puta u toku vegetacije na istoj parceli. Najefikasniji je u drugom delu vegetacije kada nije intenzivan porast biljke da bi se sprečilla infekcija krtole. Zahvaljujući specifičnom mehanizmu delovanja Gatro® se uklapa u antirezistentnu strategiju.

Insekticidi

Insekticidi

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) je štetni insekt koji može da dovede do golobrsta ukoliko se ne deluje na vreme. 

Kestrel®  je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, primenjuje se protiv krompirove zlatice i biljnih vaši, preparat sadrži aktivnu materiju acetamiprid, doza primene je 200-400 l/ha.

Sredstvo za ishranu

Sredstva za ishranu biljaka

ExelGrow® je biostimulator, sadrži fermentisani ekstrakt alge ASCOPHYLLUM NODOSUM. Jedinstven BIOPROCESS duple fermentacije čini ovu formulaciju superiornijom od sličnih proizvoda na bazi ove alge.

Preparat sadrži tečnu formulaciju za folijarnu primenu koja se može preporučiti za upotrebu u svim glavnim usevima.

Excelgrow® podstiče rast i razvoj korenovog sistema, povećava intenzitet fotosinteze, podstiče bolju oplodnju i diferencijaciju pupoljaka, utiče na bolji razvoj generativnih organa i kvalitet plodova. Primenjuje se u usevima kompira i drugog krtolastog povrća u fazi formiranja krtola.