Skip
psenica

Program zaštite strnih žita

Tehnologija gajenja strnih žita je tokom godina menjana, stvarani su novi sortimenti, prinosi su rasli. Danas proizvodnja pre svega pšenice i ječma zahteva dužnu pažnju jer samo sa adekvatnim prinosom proizvođači mogu ostati konkurentni na tržištu.

Program zaštite strnih žita

Na proleće zaštitu započinjemo suzbijanjem korova. Po potrebi u zavisnosti od godine i bujnosti useva koristimo regulator rasta.

Usled proizvodnje intezivnijih sorti pšenice, najčešće se vrše dva fungicidna tretmana. Pri pojavi bolesti i u cvetanju, a sve češće se ukoliko je to potrebno i u zavisnosti od osetljivosti sorte radi i treći takozvani međutretman. Po pojavi štetočina (ekonomski je najznačajnija lema) radi se i insekticidni tretman koji se često spaja sa fungicidnim.

Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaše useve strnih žita.

Herbicidi

Herbicidi

Dikamin® se od strane osetljivih biljaka usvaja preko lista i zelenih biljnih delova. Prvi simptomi vide se već za sat
vremena od tretiranja u vidu uvijanja listova, zadebljanja i pucanja stabla, a do potpunog sušenja korovskih biljaka
dolazi nakon 2-3 nedelje.

Kao i drugi hormonski herbicidi deluje fitotoksično na sve širokolisne useve i voće. U pšenici poslednji momenat primene je kada prvo kolence može da se napipa. Može se mešati sa većinom folijarnih đubriva, insekticida, fungicida ili drugih herbicida.
Ipak je preporučljivo da se, pre primene, uradi proba mešanja. Preparat primeniti u danima kada se ne očekuju mrazevi, a temperature su između 5-25°C.

Tomigan® je herbicid specifičan za suzbijanje korova koji se inače teško suzbijaju sa drugim preparatima
Nema ograničenja u plodoredu i potpuno suzbija korove kao što su dvornik, vijušac, poponac, divlja kupina i broćika. Vrlo dobro suzbija robusne korove kao što su ambrozija, čičak, tatula, pomoćnica, palamida
• Tomigan® u dozi od 0,4 do 0,5 l/ha, odličan je partner preparat za pojačani herbicidni efekat:
• U USEVIMA STRNIH ŽITA, herbicidima na bazi aktivnih materija metsulfuron-metil i tribenuron-metil u suzbijanju
broćike (Galium aparine), kao i samoniklog suncokreta (Helianthus annuus), tolerantnog na ALS inhibitore
 

Prednosti primene regulatora rasta Trimaxx®

Regulatori rasta
 • Trimaxx® je formulisan po specijalnoj MAXX tehnologiji. Formulacija sadrži jedinstvenu kombinaciju ko-formulatora nove
 • generacije, čije ultra-lipofilne revolucionarne osobine daju Trimaxx®-u niz prednosti u odnosu na standardne formulacije
 • Posebno birani dodaci, snažni ađuvanti u inovativnoj formulaciji Trimaxx®-a imaju različite funkcije
 • Poboljšavaju fizička i hemijska svojstva proizvoda i obezbeđuju dobru stabilnost formulacije
 • Smanjuju silu površinskog napona kapi rastvora tečnosti, što maksimalno povećava pokrovnost tretirane površine i
 • obezbeđuje odlično prijanjanje
 • Doprinose brzu penetraciju (apsorpciju) aktivne supstance kroz kutikulu tretiranog lišća i odličnu distribuciju preparata
 • Trimaxx® u biljci
 • Maxx tehnologija doprinosi efikasnijoj upotrebi i mnogo boljoj iskorišćenosti aktivne supstance trineksapak-etil od strane
 • biljke u odnosu na standardne formulacije

Fungicidi

Fungicidi

Prednosti preparata Custodia®

 • Jedinstvena kombinacija dve proverene i potvrđene aktivne materije u praksi
 • Širok spektar delovanja i visoka efikasnost za potpunu kontrolu bolesti lista i klasa kod pšenice i ječma
 • Dvostruki mehanizam delovanja odlaže mogućnost razvoja rezistentnosti.
 • „Zeleni efekat“ nakon primene. Poboljšavaju se fotosintetički procesi, aktivnosti stoma i sl. što rezultuje boljim usvajanjem vode i azota od strane biljaka i poboljšanom pokretljivošću fotoasimilata. Krajnji rezultat je produženje vegetacije, povećanje prinosa i kvaliteta zrna strnih žita, kao i bolji hektolitar

Prednosti preparata Zamir®

 • Širok spektar delovanja i primena u različitim biljnim vrstama
 • Visoko efikasan fungicid u zaštiti od najznačajnijih bolesti lista strnih žita
 • Aktivna materija prohloraz obezbeđuje preparatu delovanje na nižim temperaturama već od 8 °C, čineći ga sigurnim i pouzdanim rešenjem u ranim fungicidnim tretmanima u usevima pšenice i ječma
 • Obe aktivne materije poseduju visoko fungicidno delovanje na prouzrokovača fuzarioze klasa

Insekticidi

Insekticidi

Prednosti preparata Mavrik®

 • Jedinstven piretroid na našem tržištu
 • Širok spektar kultura u kojima se primenjuje
 • Suzbija veliki broj insekata
 • Dobro delovanje na višim temperaturama za razliku od drugih insekticida iz grupe piretroida

Prednosti preparata Lamdex®

 • Mikrokapsulirani insekticid sa dugim rezidualnim delovanjem
 • CS formulacija osigurava postojanost insekticida i obezbeđuje postepeno otpuštanje aktivne materije, pa samim tim i duže delovanje
 • Brzo delovanje
 • Sigurnost za aplikatora u primeni