Skip
 • Soja
  Jedna od najvažnijih mera u uspešnoj proizvodnji soje je suzbijanje korova.

  KOMPLETNA zaštita SOJE od KOROVA

  Zaštita soje od korova je veoma kompleksna i neophodno je primeniti sinergiju više aktivnih materija. Kompanija Adama pruža poljoprivrednim proizvođačima kompletan program zaštite.
 • Proizvođač u usevu kukuruza
  Coltrane® + Nicogan®

  Dvojac koji sigurno POBEĐUJE KOROV u KUKURUZU

  Kada želimo da se rešimo korova u kukuruzu brzo i efikasno jedno od najboljih rešenja dokazanih u praksi su herbicidi Coltrane® i Nicogan® kompanije Adama.
 • Proizvođači u usevu pšenice
  Dizajniran da zaštititi klas pšenice brzo i efikasno i to kada je najpotrebnije.

  Maganic - za pšenicu bez mikotoksina, fungicid za brze intervencije

  Bolesti klasa pšenice mogu da izazovu značajne gubitke prinosa i zato je primena efikasnog fungicida u pravo vreme od suštinskog značaja za očuvanje prinosa i kvaliteta zrna.
 • Proizvođač u usevu šećerne repe
  Zaštitu u svim fazama bolesti

  Postojeća i nova rešenja u zaštiti šećerne repe od cerkospore

  Kompanija Adama je obezbedila proizvođačima šećerne repe nekoliko visoko efikasnih fungicida za različite faze borbe protiv cerkospore.
 • Plodići jabuke
  Ove sezone po specijalnoj ceni

  Brevis® za proređivanje plodova jabuke

  Savremena proizvodnja jabuke je nezamisliva bez proređivanja plodova, a optimalno sprovođenje ove mere zahteva veliku preciznost. Zato je kompanija Adama razvila proizvod Brevis® i BreviSmart aplikaciju koji zajedno proizvođačima obezbeđuju savršenu preciznost i efikasnost u sprovođenju ove mere.
 • BreviSmart zaštita
  Spajamo nauku u proredi plodova jabuke

  BreviSmart®

  Predstavljamo vam digitalni alat izgrađen sa renomiranim svetskim stručnjacima koji pomaže korisnicima Brevis®-a da odrede pravi momenat za primenu preparata
 • Usev kukuruza
  Za maksimalan učinak u borbi protiv korova u kukuruzu

  Chief Max paket

  Paket čine dva preparata za zaštitu kukuruza od širokolisnih i uskolisnih korova, Chief® i Nicogan® koji se uzajmno dopunjuju.
 • Usev suncokreta
  Suzbijanje korova u suncokretu posle setve, a pre nicanja

  U suncokretu ne treba čekati korove, a evo i zašto

  Sporiji rast suncokreta u prvim fazama pogoduje bržem razvoju korovske zajednice što smanjuje efekasnost narednih tretmana i direktno utiče na profitabilnost proizvodnje.
 • Šećerna repa
  Zaštita šećerne repe herbicidima

  Program za efikasno suzbijanje korova u šećernoj repi

  Usevu šećerne repe je najvažnije pružiti zaštitu od korova u početnim fazama rasta i razvoja kako bi se šećerna repa razvijala bez konkurencije korovskih biljaka.
 • Ječam
  Do visokih prinosa pšenice i ječma primenom fungicida

  Vrhunska zaštita pšenice od bolesti po razumnoj ceni

  U optimalnim uslovima, biljne bolesti mogu brzo da dovedu gubitka roda, te je za postizanje visokih prinosa pšenice i ječma obavezna primena fungicida. Custodia® je moćan fungicid kompanije Adama koji će efikasno zaštititi list i klas i omogućiti vam da sačuvate planirani prinos.
 • Zaštita pšenice i ječma
  Zaštita lista zastavičara strnih žita od bolesti fungicidom Maxentis®

  Zaštita pšenice i ječma u fazi lista zastavičara za sigurniji prinos

  Zaštita lista zastavičara strnih žita od bolesti ima jako veliki uticaj na kvalitet i visinu prinosa. Međutim, na tržištu je dosta preparata, te izbor nije lak. Fungicid Maxentis® je izuzetno efikasan sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, sa kojim ćete pšenicu i ječam zaštititi od svih ekonomski najznačajnijih bolesti.
 • Proizvođač u usevu pšenice
  Nova i kompletna rešenja

  PRVI TRETMAN pšenice

  Prvi tretman pšenice je od velikog značaja kako bi se smanjio pritisak bolesti u fazi intezivnog porasta.
 • Baner kataloga za 2024.
  Kompletna zaštita useva na jednom mestu

  Katalog 2024

  Predstavljamo vam nekoliko novih i jedinstvenih proizvoda koji nude rešenja za sledeću godinu.

Naši Proizvodi

Isporučujemo rešenja kupcima u više od 100 zemalja na 6 kontinenata