Skip

Savremeno ropstvo

Savremeno ropstvo

Naše politike o ropstvu i trgovini ljudima

Kompanija ADAMA je posvećena zaštiti ljudskih prava. Postavljamo veliku važnost na ovu vrednost i vidimo je kao kamen temeljac naših aktivnosti. Pored toga, ulažemo velike napore u identifikaciju i poslovanje sa partnerima koji teže da vode poslovanje na sličan način.

Ova politika se primenjuje na sve zaposlene, direktore i službenike kompanije ADAMA, kao i na sve treće strane koje postupaju u ime kompanije ADAMA ili pružaju usluge ili su dobavljači kompanije ADAMA.