Skip
Cvet jabuke

AKTUELNA ZAŠTITA VINOVE LOZE

TRI NAJZNAČAJNIJE BOLESTI: PLAMENJAČA, PEPELNICA I SIVA TRULEŽ
Cvet jabuke

Svake godine proizvođačima rod vinove loze i kvalitet grožđa ugrožavaju dobro poznate bolesti, kao što su plamenjača vinove loze, pepelnica vinove loze i siva trulež.

Dešava se, međutim da u nekim godinama iznenade bolesti na koje proizvođači ne obraćaju previše pažnje: Pegavost vinove loze – Phomopsis viticola, Crna trulež – Guignardia bidwellii i Crvena palež – Pseudopezziza tracheiphila. Razlog za pojavu ovih „zaboravljenih ” bolesti je kasno kretanje u zaštitu vinove loze (proizvođači su fokusirani uglavnom na plamenjaču) i izostanak pojedinih aktivnih materija koje pored plamenjače efikasno preventivno deluju na prouzrokovače ovih bolesti.

Plamenjača vinove loze

Plamenjača vinove loze je najviše proučena i najprepoznatljivija bolest. Prouzrokuje je gljiva Plasmopara viticola koja prezimljava u obliku oospora u zaraženom lišću. Prvi simptomi primarne zaraze (prve tkz „uljane pege ” na licu lista) nisu same po sebi opasnost ali su i te kako značajan signal da je infekcija ostvarena i da nam slede sekundarne zaraze koje nanose ogromne štete.

Za ostvarenje prvih primarnih zaraza potrebni su uslovi poznati kao „tri desetke”:

  • 10 oC prosečna dnevna temperatura, tri dana uzastopno
  • 10 mm padavina, poslednjih 24 časa
  • 10 cm dugi lastari, list promera najmanje 3 cm

Za naredne (sekundarne) infekcije tokom vegetacije potrebno je samo da list bude vlažan 2 -2,5 sata (vlaga od kiše ili rose) i da je temperatura najmanje 12 oC. Uslov da do infekcije ne dođe jeste da pre toga list bude zaštićen fungicidom.

Iz kompanije Adama preporučuju:

Shavit® F 72 WDG je sistemični fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem. Sadrži dve aktivne materije: Folpet (700 g/kg) i Triadimenol (20 g/kg). Folpet je najefikasniji protektivni fungicid za zaštitu vinove loze. Pruža odličnu zaštitu od plamenjače, crvenila listova vinove loze i crne pegavosti. Triadimenol je sistemična aktivna materija koja pruža zaštitu od pepelnice vinove loze. Praktično, preparatom Shavit® F72 WDG pokrivamo sve značajne patogene vinove loze. Optimalni momenati su tretmani pre cvetanja loze gde se osim pepelnice suzbija i crna pegavost i tretmani u drugom delu vegetacije kada jednim tretmanom suzbijamo plamenjaču i pepelnicu.

Sphinx® MZ je lokalsistemični preparat sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Sadrži dve aktivne materije i standard je kada je u pitanju zaštita od bolesti tipa plamenjače: Dimetomorf (90 g/kg) je lokal sistemik. Brzo prodire u biljku (1 sat), što ga čini bezbednim i otpornim na spiranje kišom. Brzo se kreće sa lica na naličje lista i ka vrhu i krajevima pružajući određenu zaštitu i novom porastu. Sprečava prodiranje gljive kroz stomine otvore koje se i nalaze na naličju lista. Još uvek nije razjašnjen mehanizam delovanja ove aktivne materije što čini preparat idealnim za antirezistentnu strategiju i promenu mehanizama delovanja fungicida.

Mankozeb (600 g/ha) je druga aktivna materija u preparatu Sphinx® MZ. Nespecifičnog je načina delovanja, širokog spektra. Odlično se veže za površinu lista i sprečava klijanje spora na površini biljaka. Spinx® MZ je pozicioniran u fazama posle cvetanja ali zbog dobrog delovanja na Phomopsis može biti dobro rešenje i u fazama pre cvetanja vinove loze.

Pepelnica vinove loze

Pepelnica vinove loze se javlja na svim terenima gde se vinova loza gaji. Prouzrokovač je gljiva Uncinula necator, koja prezimljava u obliku micelije između ljuspica pupoljaka ili u obliku kleistotecija (plodonosna tela). U oba slučaja zaraze vrši već u rano proleće. Javlja se i razvija u širokom temperaturnom opsegu od 5-35 oC, a optimum je 20-28oC. Obilno đubrenje azotom, izostanak uklanjanja viška zelene mase kao i ostavljanje velikog broja lastara zbog roda pomažu pojavi pepelnice. Prisustvo oboljenja se na listu javlja u vidu sivkaste prevlake. Najintenzivnije prisustvo se uočava na bobicama na kojima se javlja siva prevlaka na pokožici i dolazi do pucanja bobica. Zaštitu treba započeti rano u proleće kako se bolest ne bi prenela na grozdove, jer se u pukotinama na bobicama razvija druga opasna bolest – siva trulež (Botrytis cinerea).

Iz kompanije Adama preporučuju:

Shavit® F72 WDG sadrži a.m. triadimenol, sistemik koji efikasno suzbija pepelnicu na samom početku razvoja ( prezimljujuće forme iz pupoljka ) i ne dozvoljava njeno dalje širenje, a zahvaljujući prisustvu a.m. folpet pokriva ceo spektar najznačajnijih oboljenja na početku vegetacije.

Bumper® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem (a.m. propikonazol 250 g/l). Odlikuje se odličnim delovanjem na pepelnicu nezavisno od vremenskih uslova. Vinova loza odlično podnosi Bumper®, a stono grožđe je bez mrlja. Ne zadržava rast lišća ni mladara. Nema nikakvog uticaja na ukus, proces vrenja i organoleptička svojstva vina. Kao izuzetan sistemični preparat pozicioniran je za suzbijanje pepelnice nakon cvetanja.

Siva trulež

Prouzrokovač bolesti je gljiva Botrytis cinerea koja u vlažnim godinama može biti potpuno destruktivna i drastično uništiti prinos i što je najbitnije drastično utiče na kvalitet vina. Vrlo su bitne agrotehničke mere pre hemijskih: dobra rezidba i odmerena rodnost, manja bujnost, provetravanje, zalamanje, vezivanje lastara.

Tri kritične tačke su posebno važne u hemijskoj zaštiti protiv sive truleži: Precvetavanje – na 5-10% opalih cvetnih kapica treba otpočeti suzbijanje patogena jer njegov razvoj upravo počinje na izumrlim biljnim delovima cveta. Faza zatvaranja grozdova i dodirivanje bobica je drugi momenat kada se izvodi tretman zbog eventualnih oštećenja koja nastaju posebno kod sorata sa zbijenijim grozdovima. Početak šarka ili promena boje je treći kritičan momenat. Tada se u bobici dešavaju biohemijske promene (povećanje koncentracije šećera) i ono postaje podložnije napadu Botrytisa. Prisustvo pepelnice na grozdu višestruko doprinosi i brzom naseljavanju Botritisa zbog pucanja pokožice bobica.

Iz kompanije Adama preporučuju:

Linus® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Dvokomponentni je preparat. Ciprodinil (187,5 g/l) se odlikuje izuzentnim delovanjem na gljive prouzrokovače truleži plodova (monilije, siva trulež, bela trulež...). Međutim, zahvaljujući drugoj aktivnoj materiji tebukonazol (125 g/l) vrlo dobro suzbija i prouzrokovače pepelnice. Siva trulež je gotovo obavezan pratioc pepelnice na grozdovima tako da Linus® predstavlja jedinstvenu kombinaciju aktivnih materija i pravo rešenje za istovremeno suzbijanje sive truleži i pepelnice u periodu precvetavanja. Linus® se može primeniti dva puta u zasadu vinove loze pa ga možemo primeniti i tokom druge polovine formiranja plodova ili u fazi početka zrenja plodova.