Skip
Cvet jabuke

BOLESTI JABUKE

REŠENJE PROTIV EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJIH BOLESTI
Cvet jabuke

Čađava pegavost lista i krastavost ploda je najprisutnija i ekonomski najznačajnija bolest u intenzivnoj proizvodnji jabuka. Sa manjim ili većim intenzitetom se u zasadima javlja svake godine. Prouzrokuju velike štete koje se ogledaju u smanjenju kvaliteta plodova, ali i u lošijem formiranju rodnih pupoljaka za sledeću vegetativnu sezonu. Gljiva koja prouzrokuje infekcije ove bolesti je Venturia inequalis koja prezimljava u lisnoj masi zaraženoj u prethodnoj sezoni. Tako stvara primarne infekcije novonastalog lišća u proleće. Ova vrsta infekcija zahteva intenzivnu zaštitu tokom dužeg perioda.

Ono što je bitno istaći u celoj ovoj priči, je da peritecije na žalost, u našim uslovima, ne dozrevaju istovremeno, i nemamo istovremeno izbacivanje askospora u jednom momentu. Onda bi nam zaštita bila laganija. Na žalost u našim uslovima, to izbacivanje kada imamo dovoljno temperature i vlage traje sve do polovine juna. To je jako dug period koji zahteva intenzivnu zaštitu. Te prve infekcije i struka i proizvođači prepoznaju kao primarne infekcije. Zaštita od primarnih infekcija protiv venturije je dugotrajna i intenzivna. Dugotrajna je u smislu što traje u periodu mišjih ušiju sve do polovine juna meseca. A intenzivna je zato što zahteva veliki broj tretmana sa dosta promena mehanizma delovanja. A zašto veliki broj tretmana? Sistemični preparati imaju jedan period kurativnog efekta, ali porast lisne mase je veliki upravo u ovim fazama pre cvetanja, cvetanja i precvetavanja. Ni jedan preparat ne može stići toliko dug period, zato se rade intenzivni i česti tretmani.‚‚ - kaže Ljubiša Pakalović, iz kompanije ADAMA.

REŠENJE JE BLAGOVREMENA I ADEKVATNA ZAŠTITA

Osnova u zaštiti od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda je izbor dobrog preparata koji može suzbiti venturiju upravo u tim primarnim, početnim fazama infekcije.

“Jedan od preparata koji je osnova i gotovo obavezan u ovim fazama jeste Ciprodex®, iz nekoliko razloga. Ciprodex® je preparat koji je sistemičan, preparat preventivnog i kurativnog delovanja. Dakle, ako ga primenimo na vreme, preventivno, obezbediće nam zaštitu mladog lista, mladih zelenih delova, da ne dođe do infekcije od strane askospora, znači one će propasti već na samom listu. Ako se zakasni sa tretmanom, nekoliko dana recimo zbog vremenskih uslova, Ciprodex® kao preparat omogućava nam da svojim kurativnim delovanjem koje traje od 48 do 56 sati, kako ljudi kažu vrati infekciju, odnosno stigne tu već započetu infekciju. To kurativno delovanje daje ogromnu prednost Ciprodex®-u baš u ovom periodu zaštite od venturije. Doza preparata Ciprodex® za preventivna tretiranja je 0.5-0.6 L. Ali zbog tog kurativnog delovanja moramo u ovom delu sezone ići na kurativne doze koje su od 0.7-0.8 L po jednom hektaru.” - ističe Ljubiša.

“Idealan partner Ciprodex®-u jeste preventivni kontaktni preparat Merpan®. Razlog zbog koga dodajemo Merpan® jeste njegovo izuzetno dobro delovanje na venturiju i lista i ploda. Ima dobro delovanje na niskim i visokim temperaturama. Moramo preparat Merpan® dodati sistemiku iz razloga što ćemo produžiti delovanje na 5-7 dana same zaštite. Sa druge strane smanjićemo rizik od pojave rezistentnosti koji bi gljiva mogla da ostvari. Doza preparata Merpan® je 2kg po jednom hektaru.” -dodaje naš sagovornik iz kompanije ADAMA.

CIPRODEX® I MERPAN® IZBOR PROFESIONALNIH VOĆARA

Poverenje preparatima kompanije ADAMA ukazao je znatan broj naših voćara, među kojima je i Bojan Petković iz Novog Slankamena. Prema njegovim rečima ADAMA ima veliki broj preparata koji prate čitavu vegetativnu sezonu intenzivne proizvodnje jabuka.

“Za sam početak Nimrod® kao jedan od retkih preparata koji dosta efikasno suzbija prouzrokovače pepelnice na jabučastom voću. Merpan® koji je neizostavan kontaktni fungicid kada je u pitanju suzbijanje čađave krastavosti. Ciprodex® sa aktivnom materijom ciprodinil, jedan odličan i preventivni i kurativni preparat koji vam omogućava da ukoliko zakasnite sa nekim tretmanom u roku od 48 sati probate da zaustavite infekciju prouzrokovača čađave kratsavosti.” - kaže voćar Bojan Petković.

Važna prednost Ciprodex®-a je i ta što on veoma dobro deluje i tokom niskih temperatura. Deluje upravo u početnim fazama infekcija te je tada gotovo nezaobilazan u borbi protiv čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuka.