Skip
Cvet jabuke

Crna trulež kupusnjača

Xanthomonas campestris pv.campestris
Cvet jabuke

Crna trulež kupusnjača je jedna od najznačajnijih bolesti svih vrsta kupusnjača. Jak napad dovodi do drastičnog smanjenja prinosa i smanjenja tržišne vrednost plodova.

Bolest pogađa kupusnjače u svim fazama razvoja.

Karakterističan simptomi su žute pege u obliku slova V na ivicama listova i crna boja nerava. U početku, pege u obliku slova V su žute boje, kasnije se suše i dobijaju mrku boju. Vremenom se šire duž ivice listova. Bakterija se širi sudovnim elementima prouzrokujući crnu trulež sudovnog sistema. Simptomi koje uzrokuje ova bakterija predstavljaju ulaz za druge patogene kao što su prouzrokovači vlažne truleži (Erwinia carotovora i Pseudomonas marginalis).

Parazit se održava na semenu, biljnim ostacima, u zemjištu i nekim korovima. Raznosi se kišnim kapima, vodom za navodnjavanje, vetrom i insektima. Infekcija uglavnom nastaje preko hidatoda na krajevima listova, ali i preko stoma.

Patogenu pogoduje toplo i vlažno vreme 25-30 ºC, ali razvija se i na nižim temperaturama. Infekcija se zaustavlja na temperaturama ispod 10-15 ºC. Najveći rizik od infekcije je kada su dani topli, a noći hladne.

Tokom skladištenja, bakterija nastavlja da se širi.

Kao mere borbe preporučuju se uklanjanje biljnih ostataka i korova, poštovanje plodoreda, setva zdravog semena i primena preparata na bazi bakra.