Skip
Cvet jabuke

Jabukin smotavac

(Cydia pomonella)
Cvet jabuke

Jabukin smotavac predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu jabuke.
Rasprostranjena je gotovo u svim voćnjacima u našoj zemlji. Ukoliko se ne sprovode adekvatne mere suzbijanja ove štetočine, štete mogu iznositi i 100%. Posebno je važno suzbijanje prve generacije ove štetočine.

Jabukin smotavac ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu odrasle larve u belom kokonu ispod kore drveta (debla ili grane). Gusenice prelaze u stadijum lutke tokom aprila meseca kad počinje cvetanje, a drugom polovinom aprila i početkom maja u periodu kada opadaju latice pojavljuju se prvi leptiri koji izleću iz kokona. Može proći šest do sedam nedelja nakon opadanja latica dok poslednji leptir ne izleti iz zimskog kokona.

U ovom trenutku imamo maksimalan i intenzivan let leptira i masovno polaganje jaja.
Razviće gusenice traje oko četiri nedelje. Gusenice prvog stupnja se ubušuju u plod, najčešće na mestima gde se dodiruju dva ploda, list i plod ili pored peteljke ili čašice. Hrane se ispod epidermisa. Gusenica drugog stupnja se ubušuje u meso ploda i pravi tunele, ostavljajući za sobom izmet. Ubušuje se do semene kućice gde se hrani semenkom jabuke. Ishrana semenkom je neophodna za uspešan završetak razvića. U jedan plod može se ubušiti i više larvi. Gusenica petog stupnja izlazi iz ploda i pomoću svilene niti spušta se na zemlju. Zatim se penje prema osnovi stabla gde formira
beličast kokon.
Ukoliko gusenica dođe do semene kućice ploda i pojede semenku, plod prevremeno opada.

Za efikasno suzbijanje je od velike važnosti praćenje leta leptira i njegova brojnost. Za praćenje brojnosti se preporučuje upotreba feromonskih klopki. Prag štetnosti je različit u zavisnosti od tipa feromonskih klopki, te je neophodno da se on proveri kod proizvođača.

Efikasno suzbijanje jabukinog smotavca u najvećoj meri zavisi od uspeha u suzbijanju prve generacije. U zasadima, naizmenična primena insekticida različitog mehanizma delovanja, ima ključnu ulogu u sprečavanju crvljivosti plodova. Poslednjih godina se često dešava da maksimalne temperature tokom proleća dostižu i do 30 ºC. Tada je razvoj jabukinog smotavca mnogo brži, a zadovoljavajuća efikasnost insekticida je
kraća zbog brže razgradnje. Pri višim temperaturama treba skraćivati razmake između tretiranja. Proređivanje plodova, bez obzira da li se radi hemijski ili ručno, utiče na povećanje efikasnosti insekticida, jer se postiže bolja pokrovnost plodova.

U ovom trenutku, pre polaganja jaja na plod ili list jabuke, a najkasnije pre početka ubušivanja gusenice u plodove, odlične rezultate daje preparat Lascar® u dozi 1 l/ha.
Lascar® pripada grupi juvenilnih hormona, sa izraženim ovicidnim delovanjem (delovanjem na jaja smotavca ). Sprečava piljenje larvi te je najefikasnija primena u momentu polaganja jaja.