Skip
Lisna rdja psenice

Lisna rđa pšenice

Puccinia recondita
Lisna rdja psenice

Lisna rđa spade u najraširenija oboljenja pšenice u svetu. Stalni je pratilac ove biljke.
Nekada proizvodi gubitke i do 50%, a to se na velikom broju parcela desilo i kod nas 2014. godine.
S obzirom da se redovno pojavljuje u većem ili manjem intenzitetu, štete od ovog oboljenja su značajne. Prouzrokuje prevremeno propadanje lisne mase, zrna ostaju nedovoljno nalivena, što redovno smanjuje i pogoršava kvalitet zrna, a samim tim i profit.
I u našoj zemlji lisna rđa je široko rasprostranjeno oboljenje na pšenici. Na nekim osetljivim genotipovima pšenice redovno se javljaju u značajnijem intenzitetu. Pri povoljnim klimatskim uslovima stepen zaraze može da iznosi 70-100%.
Simptomi su vidljivi u celom toku vegetacije, a manifestuju se rđastim uredopustulama, u vidu sitnih narandžastih tačkica koje su nepravilno rasute na gornjoj površini lista. Prve infekcije mogu nastati u proleće od lokalno prezimelog parazita ili od prenetog parazita vazdušnim strujama sa većih udaljenosti. Maksimalno razviće parazita nastaje od faze cvetanja do mlečne zrelosti pšenice. Kratak period inkubacije, brojnost proizvedenih spora
i lakoća rasejavanja omogućavaju brzi razvoj epidemije lisne rđe.
Jači napad lisne rđe može se očekivati posle blage zime jer nivo zaraze zavisi od uspešnost prezimljavanja parazita na mladim biljkama. U proleće, pogoduju joj vlažno i toplo vreme, temperature od 15-25 stepeni.
Najbolji način zaštite je gajenje visoko otpornih sorti pšenice, setva u optimalnom roku i izbalansirano đubrenje.
Ukoliko pored svih navedenih mera ocenimo da će doći do jačeg napada ovog patogena treba preduzeti hemijske mere zaštite. U našim uslovima jednim tretmanom u fazi cvetanja pšenice uspešno se može zaštiti usev od ovog prouzrokovača.
Trenutna situacija na nekim terenima Vojvodine je da u manje otpornim sortama pšenice ima prvih simptomi. Prag pojave bolesti je još uvek nizak ali preporuka i savet proizvođačima je da obiđu pšenicu u narednim danima kao i da prate svoj usev.
Visoko efikasna kombinacija, aktivne materije tebukonazol i prohloraz u proizvodu Zamir u dozi od 1 l po ha će uspešno rešiti problem sa lisnom rđom.
Slika je iz okoline Zrenjanina.