Skip
Подразумевано

HITNA ZAŠTITA KOŠTIČAVOG VOĆA

ZAŠTITA PROTIV MONILIJE
Подразумевано

Jedan od najvećih neprijatelja koštičavog voća jeste MONILIJA. Naime, u periodu cvetanja višnje, trešnje i šljive dolazi do sušenja pojedinih grana, a kasnije u toku vegetacije i plodovi počinju da trunu i da opadaju, dok neki truli mogu ostati i na stablu. Reč je o ekonomski najopasnijoj bolesti, moniliji.

Osnovni simptomi ove bolesti ispoljavaju se u vidu propadanja cvetova, sušenja grančica i grana i sušenja plodova u zametanju, a može da se desi i trulež plodova pred zrenje, kao i propadanje plodova u samoj berbi.

Prouzrokovač monilije prezimljava na obolelim grančicama iIi granama, kao i na mumificiranim plodovima koji vrlo često vise na granama koštičavih voćnih vrsta i predstavljaju izvor zaraze. Zaraza se najčešće širi u periodu kišnog vremena i to se uglavnom poklapa sa periodom cvetanja koštičavih voćnih vrsta. Zaraza se ostvaruje kroz otvoren cvet, kroz koji ulazi patogen, te dolazi do sušenja tih cvetova, kao i grančica, a kasnije i do truleži plodova.

Iz tog razloga ovaj momenat je vrlo važan prilikom odabira preparata, ali i vremena tretiranja.

Adama ima za vas sledeće preporuke:

- Prvi tretman protiv monilije mora da se uradi u periodu početka cvetanja, kada je na voćkama otvoreno 5-10% cvetova i tada se primenjuje preparat CIPRODEX®, u količini od 0,5 litara po hektaru.

- Drugi tretman treba da se uradi u fenofazi punog cvetanja, kada su cvetovi maksimalno otvoreni. Naročito ako nastupi hladan i kišoviti period u vreme cvetanja, primenjuje se preparat MIRAGE® 45 EC u količini od 0,5 do 0,75 litara po hektaru. Ovaj preparat deluje i na nižim temperaturama i to mu je pored visoke efikasnosti na Moniliju osnovna prednost.

- Treći tretman protiv monilije radi se u fenofazi precvetavanja koštičavih voćnih vrsta. Ovaj tretman je veoma bitan, jer se osim monilije kod višnje i trešnje tada javlja i RUPIČAVOST LIŠĆA. Neophodno je primeniti preparat ZAMIR® u količini od 0,8 do 1 litar po hektaru. U ovoj fenofazi preparatu ZAMIR® je moguće dodati i jedan preventivni kontaktni fungicid MERPAN® 80 WDG u količini od 2kg po hektaru.

Veoma je važno da borbu protiv monilije započnete preventivno, već sada kada se biljke bude i počinju da cvetaju.