Skip
Cvet jabuke

Proizvodnja sirka metlaša

Cvet jabuke

Da li postoji domaćintvo koje nema metlu? Da li znamo kako se one proizvode?

Sirak metlaš je prosolika žitarica iz porodice trava. Uzgaja se za ishranu životinja, za dobijanje glukoze, skroba, alkohola i za izradu metli.

Kao biljka nije zahtevna za gajenje. Odličan je predusev za mnoge kulture zato što se biljke nakon skidanja metlica zaoravaju čime se sprečava iznošenje mikroelemenata iz zemljišta.

U Srbiji, ova kultura najviše se gaji u Vojvodini. U opštinama Bački Petovac i Bač je česta kultura. U razgovoru sa proizvođačima iz Selenče saznali smo da se u tom mestu sirak metlaš seje na oko 300 ha površine svake godine. Tradicija i iskustvo u proizvodnji sirka metlaša doprinosi da se ovaj stari zanat održava i prenosi na nove generacije. Naši domaćini ističu da je to kultura na kojoj može da se ostvari profit ali da je sve veći problem nedostatak radne snage. Uprkos modernizaciji poljoprivrednih mašina, ova kultura se još uvek oslanja na ručni rad.

Prvi preduslov za gajenje ove kulture je odabir parcele. Pod tim se misli da se odabere parcela na kojoj nema divljeg sirka. Primena herbicida za suzbijanje uskolisnih korova je ograničena. Za suzbijanje širokolisnih korova mogu da se koriste hormonski herbicidi (Dikamba i 2,4-D) i oni ne predstvljaju značajan problem.

U pogledu đubriva, takođe nije zahtevna kultura. Obično se unose mešana đubriva pri osnovnoj obradi.

Najbitniji momenat kod proizvodnje sirka metlaša je određivanje momenta žetve. Ukoliko se zakasni, gubi se kvalitet, metle postaju krte i lome se. Za ovu operaciju je potrebno dosta radne snage. Oko 20 radnika je potrebno za skidanje sirka sa 1 KJ. Skidanje metlica se radi ručno sa srpovima. Ta opracija je posebno osetljiva i zahteva iskusne radnike. Nakon toga, metlice se ostavljaju da se osuše, potom se skupljaju u snopove i idu na dalju obradu.

Sledeća faza u proizvodnji je vršidba. Glavni cilj ove operacije je odvajanje semena od metlica. To seme se uglavnom koristi za ishranu stoke i mešaone stočne hrane ga rado otkupljuju. Nakon toga metlice se klasiraju, namotavaju na dršku, seku i šiju. Kvalitet metlice se određuje na osnovu dužine i boje. Konačni proizvod je metla.

Prosečan prinos sirka metlaša je 4-5 t/KJ sa semenom, a nakon odstranjivanja semena dobije se oko 1,6-2 t/KJ metlica.

U Selenči postoji nekoliko fabrika za proizvodnju metli. Finalni proizvodi tj. metle se izvoze na inostrano tržište, naročito u Italiju i Francusku.

Našim proizvođačima želimo da očuvaju ovaj stari zanat od zaborava i da ova neobična kultura još dugo krasi naša polja.

Dipl. inž. Popović Dušica
ADAMA SRB