Skip
Cvet jabuke

Saltus protiv korova u IMI suncokretu i soji

Cvet jabuke

Saltus® je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u soji i suncokretu tolerantnom na imidazolinone. Sadrži imazamoks kao aktivnu materiju u količini 80 g/l u obliku (SL) koncentrovanog rastvora. U IMI suncokretu, za suzbijanje robusnih širokolisnih korova (ambrozije, boce obične, vijušca njivskog) primenu Saltus®-a prilagoditi uzrastu korova, a ne uzrastu suncokreta. Najbolji efekat se postiže ako su korovi u fazi ponika-prvog lista, bez obzira na fazu razvoja suncokreta, i tada pozicionirati prvi tretman. Drugi tretman izvršiti od 7 do 14 dana nakon prvog, u zavisnosti od vremenskih uslova. Poslednji bezbedan momenat za primenu je kada je suncokret u fazi tri para razvijenih listova. U soji, za suzbijanje pepeljuge i ambrozije, primenu Saltus®-a, takođe, prilagoditi uzrastu korova, a ne uzrastu soje. Za sigurnu zaštitu preporučujemo dvokratan tretman. Prvi tretman izvršiti kada je pepeljuga do faze dva razvijena lista, a drugi tretman od 7 do 14 dana nakon prvog, u zavisnosti od vremenskih uslova. Preparat Saltus® je jedinstven na tržištu po dva puta većem sadržaju aktivne materije, pa stoga i duplo manjoj dozi primene po hektaru u odnosu na postojeće registrovane preparate na bazi imazamoksa. Saltus® je jedinstven i po svojoj formulaciji koja obezbeđuju veću bezbednost i za usev soje i za usev IMI suncokreta od sličnih preparata što doprinosi smanjenju stresa kod gajenih biljaka i mnogo brži oporavak nakon primene herbicida. Ovo može biti naročito važno u stresnim vremenskim uslovima kada treba da vodite računa o svakom koraku u zaštiti bilja i primenjujete samo preparate sigurnog kvaliteta i efikasnosti koji čuvaju Vaš usev.