Skip
Cvet jabuke

Suzbijanje korova u kukuruzu

Cvet jabuke

Poljoprivredni proizvođači se ove godine susreću sa problemom kasne setve kukuruza, odsustva padavina, porasta temperature i brzog prelaska kukuruza iz jedne u drugu fenofazu. Sve ovo je praćenom i pojavom korova, kako uskolisnih tako i širokolisnih.

Zbog odsustva padavina kao i brzog početnog razvoja biljke kukuruza dešava se da sve kombinacije u periodu posle setve, a pre nicanja kao i tretmani u ranom postu nisu postigle dovoljnu efikasnost na korovsku floru. Preporuka kompanije Adama je da se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova poljoprivredni proizvođači koriste selektivni i sistemični herbicid, preparat Chief® (mezotrion 100 gr/l). Preparat u sebi sadrži okvašivač što mu pojednostavljuje primenu. Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza, a kada su korovi do faze 4 lista. Preparat se može primeniti u usevu kukuruza do 8 listova kukuruza. Pored folijarnog delovanja (preko lista) ima izraženo i rezidualno delovanje (preko zemljišta) koje ispoljava dejstvo i do 6 nedelja nakon tretmana.

Doze primene preparata Chief® su od 1,0 do 1,2 lit/ha, u zavisnosti od vrste i razvojne faze prisutnih korova na parceli.

Korovi koje preparat uspešno suzbija su: štir, pepeljuga, palamida, pomoćnica, tatula, suncokret samonikli, dvornik veliki, gorušica, čičak. i mnogi drugi.

Preparat se odlično kombinuje sa preparatom Nicogan®, koji se koristi za suzbijanje uskolisnih korova u kukuruzu: divlji sirak iz semena i rizoma, pirevina, veliki muhar, muhar sivi, zeleni muhar, zubača i drugi.

Preparat Nicogan® je jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova. Može se primenjivati u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac) sve do 8 listova kukuruza.

Nicogan® se može koristiti jednokratno ili dvokratno u podeljenim dozama u zavisnosti od dinamike nicanja divljeg-rizomskog sirka u usevu kukuruza. Jednokratna primena je kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak je visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha.

Kod neujednačenog i razvučenog nicanja divljeg sirka, preporučuje se dvokratna primene. Ova primena predstavlja tretiranja u razmaku od 10 do 14 dana pri čemu se prvi tretman izvodi kada je kukuruz u fazi razvoja 1 do 3 lista, a divlji sirak tek iznikao u dozi od 0,5 l/ha, a drugi tretman
kada je kukuruz u fazi razvoja 4 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 0,75 l/ha.

Zahvaljujući odličnoj kompatibilnosti i visokoj efikasnosti i selektivnosti preparata Chief® i Nicogan®, poljoprivredni proizvođači dobijaju sigurno rešenje za sve korove, uskolisne i širokolisne u usevu kukuruza.