Skip
Cvet jabuke

VIRUSI U PAPARICI

Cvet jabuke

Ove godine proizvodnju paprike obeležili su virusi. Gotovo da nema useva paprike u kome virusi nisu prisutni u većoj ili manjoj meri. Biljke su ove godine zaražene veoma rano i zaostale su u porastu.

Obolele biljke su žbunastog izgleda, imaju hlorotične pege, nacigovane lisne nerve, šarenilo na listovima, deformisane plodove, manji broj zametnutih plodova, pa čak su i potpuno sterilne.

Dosadašnja ispitivanja pokazala su da su vaši Myzus persicae i Aphis gossypii ispoljile naročitu aktivnost u prenošenju virusa na paprikama.

Smatra se da je TSWV (virus bronzavosti paradajza) najrasprostranjeniji virus u svetu, zahvaljujući brzoj ekspanziji svog vektora-kalifornijskog tripsa
Frankliniella occidentalis. Međutim, njegovi prenosioci mogu biti i drugi tripsi (Thrips tabaci).

Pošto su populacije vaši i tripsa skoro redovno mnogobrojne, njihova uloga u prenošenju virusa je veoma značajna.

Pored vaši i tripsa, neki virusi se prenose mehaničkim putem i semenom, a zajedničko za sve je da se uglavnom održavaju u korovima i drugim gajenim biljkama domaćinima.

Biljke zaražene virusima oslabljenog su imuniteta, podložnije su napadu drugih patogena, pre svega prouzrokovačem bakterizne pegavosti lista (Xanthomonas campestris pv.vesicatoria).

U ovoj godini, pored slabe kondicije biljaka koja je uzrokovana virusima, vremenski uslovi su veoma povoljni za širenje bakterioza. Pored ogromnog truda i ulaganja proizvođača, mnogi usevi paprike ostali su bez lišća i zametnutih plodova.

Kod nas se najčešće sreću :
VIRUS MOZAIKA KRASTAVCA (CMV)
VIRUS BRONZAVOSTI PARADAJZA (TSWV)
VIRUS MOZAIKA LUCERKE (AMV)

Hemijsko suzbijanje vektora virusa (vaši i tripsa), uništavanje korova i uklanjanje biljnih ostataka je od velike važnosti za kontrolu virusa.