Skip
Adama---Paprika---pegavost-lista-paprike.jpg

Zaštita i berba paprike

Adama---Paprika---pegavost-lista-paprike.jpg

Bolesti paprike


Proizvodnja industrijske paprike je kultura koja zahteva posebnu pažnju od početka setve sve do berbe. Jedan od najtežih zadataka proizvođača, jeste da zaštita useva paprike od različite bolesti.

Zaštita paprike od bakterioza, koja se uglavnom bazira na primeni preventivnih mera.
Preventivne mere zaštite od bakterioza, podrazumevaju:

1. Plodored i izbor adekvatne parcele

2. Izbor otpornih ili manje osetljivih sorata

3. Upotreba deklarisanog semena

4. Suzbijanje insekata vektora i korovskih biljaka

5. Određivanje momenta setve ili sadnje

6. Adekvatna gustina useva

7. Pravilna nega useva

Među bolestima pouzrokovane bakterijama spada siva trulež, crna pegavost lista i plodova, plamenjače i sivo mrka pegavosti. Gubici zavise od faze porasta biljaka u kojoj je ostvarena infekcij i od vremenskih uslova. Simptomi se ispojavaju na svim nadzemnim organima zaražene biljke. Prvi simptomi uočavaju se na donjim listovima u vidu sitnih tamnozelenih pega oivičen hlorotičnim oreolom. Tkivo u okviru pega izumire i dobija crnu boju. Usled pojave većeg broja pega list žuti i opada. U uslovima učestalih padavina ili navodnjavanja, bolest se širi i na plodove.

Zato se najbolji efekat zaštite postiže primenom preparata na bazi bakra. Preparatom Neoram 37,5 WG kompanije Adama, pokazao se odlično u suzbijanju bakterioloških bolesti kod paprike. Fungicid Odeon je izuzetno efikasan u suzbijanju sive truleži na usevu paprike. Može se koristiti samostalno, kao preventivni preparat, a isto tako i kao dodatak sistemičnim fungicidima ako se tretman radi već kad je započeta infekcija. Posebno je pogodan kad je kišovito vreme ili učestalo navodnjavanje jer je otporan na spriranje.

Bakteriozna pegavost lišća i krastavost plodova paprike je jedan od ekonomski najznačajnijih oboljenja paprike. Posle perioda vlažnog vremena dolazi do masovne infekcije lišća i plodova. Spaljanjem pega obrazuju se krupne nekrotične površina okružene slabim hlorotičnim oreolom. Dolazi do opadanja zaraženog lišča, koje može biti masovno i time može u popunosti ugroziti usev. Parazit se širi na nezaražene biljke, direknim ili indirektnim kontaktom, kapima kiše, nošenjem vetra ili zalivanjem. Toplo i kišovito vreme pogoduje širenju infekcija. Sa preparatom Neoram preventivnim tretmanom sprečavamo, da dođe do zaraze. Isto tako ako i dođe do zaraze sa kombinacijom sa sistemičnim fungicidima, možemo sprečiti dalje širenje zaraze. Zavisno od bujnosti biljke paprike i vremenskih uslova (vlažno i toplo vreme) određujemo dozu Neorama od 1,5
kg/ha pa sve do 3 kg /ha. Ako je došlo do zaraze možemo preriod između hemiljskog tretmana skratiti čak i na četri dana i to ponoviti više puta sve do cvetanja paprike.

Pored bolesti tu su i štetočine paprike kao lisne vaši, tripsi, različite sovice, moljci koje moramo redovno pratiti i na vreme suzbijati. Preparat Kohinor 200 SL je sistemični insekticid koji je za suzbijanje lisne vaši i tripsa. Insekticid Mavrik sa kontaktnim i digestivnim delovnjem uspešno suzbijamo lisne vaši. Insekticid Lamdex sa kontaktnim i digestivnim delovanjem uspešno suzbija moljce. Pirynex 48 EC za suzbijanje larvi skočibuba, larvi gubdelja – grčice tretiranjem zemljišta u trake, istovremeno sa setvom uz obaveznu inkorporaciju.
Kod pojave različite bolesti i štetočina obavezno treba konsultovati stručno lice!


Berba paprike

Zbog loših vremenskih uslova – izuzetno visoke temperature u aprilu i izuzetno niski temperatura u junu, paprika je jedan deo cvetova je odbacila. Zatim silne padavine u toku juna i jula pogodovali su razvoju bolesti i sve to je uticalo na smanjenje prinosa. Trenutno je u toku berba industrijske paprike. Količina obrane paprike zavisi od krupnoće ili veličine paprike. Prosečna veličina industijske paprike se kreće od 23 g do 28 g, dok ove godine veličina paprike se kreće od 28 g do 38 g. Tako da radnici za 8 sati mogu da uberu od 200 kg do 250 kg dok kod ljute industrijske paprike koje su mnogo sitnije mogu da uberu samo 170-180 kg. Zbog nedostatka radne snage, cena berbe paprike se povećava svake godine. Dnevnica za 8 sati je oko 1800 dinara ali tu se još dodaje prevoz radnika, prevoz paprike do vage i pretovar u kamoin. Faktički 25% od obrane paprike ide beračima. U početku sezone za 1 kg paprike ponudili su cenu od 39 dinara +PDV.

Pošto je prinos paprike ove godine opao, povećala se cene paprike za kilogram, 43 dinara + PDV. Koštanje setve, uklanjanje korova, cena semena, zaštite itd. stavlja proizvođače pred dilemu, da li da uopšte proizvode indiustrijsku papriku ili ne. Nažalost zbog nedostatka i povećanja radne snage teško mogu da ostvare pozitivan prihod.