Skip
Cvet jabuke

ZAŠTITA KLASA PŠENICE

Cvet jabuke

Fuzarioza klasa je ekonomski najznačajnija bolest pšenice, koju prouzrokuju gljive roda Fusarium spp. U našim proizvodnim uslovima ovo oboljenje se javlja svake godine u slabijem ili jačem intenzitetu. Intenzitet napada zavisi od vremenskih uslova povoljnih za infekciju i širenje bolesti (količine padavina i temperature tokom cvetanja i formiranja zrna), kao i količine prisutnog inokuluma i tehnologije proizvodnje.

Štete se manifestuju u pogledu smanjenog prinosa i kvaliteta zrna pšenice. U godinama sa povoljnim uslovima, naročito kod osetljivih sorti, može doći do smanjenja prinosa i do 50%. Nedovoljno nalivena i štura zrna smanjuju prinos, hektolitarsku težinu kao i sam kvalitet zrna pšenice. Od zaraženog zrna se ne može dobiti brašno odgovarajućeg kvaliteta. Gljive roda Fusarium spp. proizvode mikotoksine, te takva pšenica nije bezbedna za ljudsku i stočnu ishranu.

Nepesticidnim, agrotehičkim merama (plodoredom, setvom zdravog semena, izborom tolerantnih sorti, zaoravanjem žetvenih ostataka, mikrobiološkim đubrivima) možemo smanjiti pojavu i intenzitet bolesti u usevu, ali ne i rešiti problem. Hemijski tretman, primena fungicida se nameće kao neizostavna mera zašite, u uslovima čestih i obilnih padavina u fazi cvetanja i nalivanja zrna.

Usevi pšenice na terenu u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i rokova setve se nalaze u fenofazi od klasanja do početka cvetanja. U najavi je nestabilno (kišovito) vreme, čime je povećan rizik od infekcije.

Kritičan period za infekciju klasa pšenice gljivom (Fusarium spp.) je faza cvetanja. Zaraza se ostvaruje preko prašnika. Tretman treba obaviti preventivno, pre ostvarenja zaraze.

Kompanija Adama za sigurnu i pouzdanu zaštitu klasa od gljiva vrsta Fusarium spp., prouzrokovača ekonomski najznačajnije bolesti pšenice, fuzarioze klasa, preporučuje dvokomponentni sistemični fungicid Zamir®. Na samom početku cvetanja pšenice, kada 5% klasova izbaci prašnike, primeniti Zamir® u dozi od 1 l/ha.

Obe aktivne materije (tebukonazol i prohloraz) u preparatu Zamir® su visoko efikasne na gljive roda Fusarium spp. Preparat se odlikuje protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, što znači da sprečava nastanak infekcije, zaraze od strane gljive i istovremeno zaustavlja već nastale infekcije i sprečava dalje širenje bolesti.

Ovim tretmanom, usmerenim protiv fuzarioze klasa pšenice, Zamir® takođe kontroliše brojne druge bolesti, ukoliko su prisutne u to vreme u usevu i to prouzrokovača sive pegavosti lista i plevica pšenice (Septoria tritici i Septoria nodarum) i prouzrokovača pepelnice lista i klasa žizarica (Erysiphe graminis).