Skip
Cvet jabuke

Zaštita kukuruza od korova

Cvet jabuke

Ovog proleća poljoprivredni proizvođači se, zbog odsustva padavina, susreću sa produženom setvom jarih useva. Neki proizvođači su setvu kukuruza počeli dosta rano, već krajem marta meseca a sigurno je da do današnjeg dana, kraj aprila meseca, postoje proizvođači kod kojih setva još traje. Setva se odvijala u sušnim uslovima, padavine smo dobili tek pre nekoliko dana. Nažalost, i to ne u svim regionima. Posejani kukuruz je u fazi nicanja, naravno, sve ovo će biti praćeno pojavom korova, uskolisnih i širokolisnih.

Zbog dosadašnjih vremenskih prilika kao i mogućeg brzog početnog razvoja biljke kukuruza može se desiti da sve kombinacije u periodu posle setve a pre nicanja kao i tretmani u ranom postu ne pokažu dovoljnu efikasnost na korovsku floru. Preporuka kompanije Adama je da se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova poljoprivredni proizvođači koriste selektivni i sistemični herbicid, preparat Chief® (mezotrion 100 gr). Preparat u sebi sadrži okvašivač što mu pojednostavljuje primenu. Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza a kada su korovi do faze 4 lista. Preparat se može primeniti u usevu kukuruza do 8 listova kukuruza. Pored folijarnog delovanja (preko lista) ima izraženo i rezidualno delovanje (preko zemljišta) koje ispoljava dejstvo i do 6 nedelja nakon tretmana.

Doze primene preparata Chief® su od 1,0 do 1,2 lit/ha, u zavisnosti od vrste i razvojne faze prisutnih korova na parceli.

Korovi koje preparat uspešno suzbija su: štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense),pomoćnica (Solanum nigrum), tatula (Datura stramonium), suncokret samonikli (Helianthus annuus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapsis arvensis), čičak (Xanthium strumarium) i mnoge druge.

Preparat Chief® se odlično kombinuje sa preparatom Nicogan®, kompanije Adama, koji se koristi za suzbijanje uskolisnih korova u kukuruzu: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropirum repens), veliki muhar (Panicum crus galli), muhar sivi (Setariaglauca), zeleni muhar (Setaria viridis), zubača (Cynodon dactylon) i dr.

Preparat Nicogan® je jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova. Može se primenjivati u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac). Može se primenjivati sve do 8 listova kukuruza.

Nicogan® se može koristiti jednokratno ili dvokratno u podeljenim dozama u zavisnosti od dinamike nicanja divljeg-rizomskog sirka u usevu kukuruza. Jednokratna primena je kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak je visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha.

Kod neujednačenog i razvučenog nicanja divljeg sirka, preporučuje se dvokratna primene. Ova primena predstavlja tretiranja u razmaku od 10 do 14 dana pri čemu se prvi tretman izvodi kada je kukuruz u fazi razvoja 1 do 3 lista, a divlji sirak tek iznikao u dozi od 0,5 l/ha, a drugi tretman kada je kukuruz u fazi razvoja 4 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 0,75 l/ha.

Zahvaljujući odličnoj kompatibilnosti, visokoj efikasnosti i selektivnosti preparata Chief® i Nicogan®, poljoprivredni proizvođači dobijaju sigurno rešenje za sve korove kako uskolisne tako i širokolisne u usevu kukuruza..

dipl. Inž. Dragan Kankaraš,
Adama SRB doo