Skip
Cvet jabuke

Zaštita soje

Cvet jabuke

Soja je značajna kultura iz porodice Fabaceae, poreklom iz Kine. Uzgaja se se zbog zrna koje je bogato proteinima što je čini veoma povoljnom za ishranu ljudi i životinja. Osim za ishranu, soja je sirovina u industiji guma, boja, lakova, farmaceutskoj industiji i sirovina u proizvodnji biodizela.

Kod nas u Srbiji, najviše je zastupljena na teritoriji južne Bačke. Razlog su svakako pogodni uslovi za uzgoj. Naročito na terenima uz reku Dunav zbog visoke vazdušne vlage koja soji posebno pogoduje. Neretka je pojava gajenja soje u monkulturi koja negde iznosi čak i do 25 godina. Izbegavajći rotaciju kultura, dobili smo parcele sa velikim pritiskom raznih korovskih vrsta, posebno ambrozije. Takođe, u poslednje vreme se srećemo sa možda i najznačajnijim problemom u poljoprivrednoj proizvodnji, a to su rezistentni korovi. Na takvim parcelama, ključni momenat za suzbijanje rezistentnih korova (npr. štira) je tretman posle setve, a pre nicanja preparatom Mistral® na bazi aktivne materije metribuzin.

Primenom preparata Mistral®, osim rezistentnog štira, suzbijamo i čitav niz korova, uključujući i onaj najtvrdokorniji-ambroziiju. Ovim tretmanom smo „kupili“ vreme, pomerili tretmane preko lista i omogućili soji da neometano niče bez prisustva korova. Ovo je posebno značajno u sušnim prolećima kada imamo neujednačeno nicanje soje. Kompanija Adama u svom portfoliju ima još jedan zemljišni herbicid Kalif® na bazi aktivne materije klomazon koju karekteriše visoka perzistentnost i odlično delovanje na najopasnije korove u soji.

Tretmani posle nicanja

Tretmane posle nicanja najbolje je uraditi iz dva puta kako bi potpuno uništili korove koji niču sukcesivno. Osnova ovog tretmana je svakako preparat Saltus® na bazi aktivne materije imazamoks. Jedinstven je po tome što ima duplo više aktivne materije od ostalih preparata na tržištu na bazi iste aktivne materije, stoga, doza mu je i duplo manja. Takođe karakteriše ga visoka selektivnost na soju za razliku od drugih preparata na tržištu sa istom aktivnom materijom. Nijedan preparat nije potpuno efikasan u zaštiti soje od korova sam, već zahteva kombinovanje sa partner herbicidima. Posebno sa preparatima na bazi aktivne materije bentazon i drugima. Ono što je svakako najbitnije, je faza razvoja korova, tj. korovi se najbolje suzbijaju dok su mali. Korovi koji su „pobegli“ i prerasli optimalnu fazu za suzbijanje, teško da će biti efikasno suzbijeni.

Suzbijanje divljeg sirka

Suzbijanjem širokolisnih korova odradili smo veliki deo posla, ali nije još vreme da odahnemo. Porastom temperature, dolazi do nicanja uskolisnih korova pre svega divljeg sirka. Divlji sirak, posebno iz rizoma je najopasniji uskolisni korov u soji. Posle nekoliko dana nakon tretmana divlji sirak dobije karekterističnu crvenu boju i mi mislimo da smo tu završili posao. Ali nakon te faze pojavljuju se novi zeleni listovi tj. dolazi do retrovegetacije. Kako to da sprečimo? Rešenje je preparat Agil®. Stari i dobro poznat neprijatelj uskolisnih korova, omiljen među proizvođačima. U našoj paleti imamo još dva preparata za istu namenu - Diler® i Leopard®. Kod ljubitelja aktivne materije kletodim preparat Diler® je zahvaljujući svom izuzetnom kvalitetu veoma brzo zauzeo značajno mesto. Ono što ga razlikuje od sličnih preparata je izuzetna formulacija koja poboljšava usvajanje i translokaciju u biljci i time se dobija bolja efikasnost. Ovim tretmanom završavamo primenu herbicida u soji.

Nakon toga, kada pogledamo soju i vidimo samo njenu zelenu boju i ništa iznad nje, jedino što nam preostaje je da čekamo žetvu neopterećeni kako će se kombajn izboriti sa korovima, koliko će nam prinos biti manji i kolike će biti primese u soji.

Dipl. inž. Dušica Popović

Adama SRB