Skip
Cvet jabuke

ZIMSKA ZAŠTITA KOŠTIČAVOG VOĆA

Cvet jabuke

Zimsko (prvo prolećno) prskanje koštičavog voća

Nakon obavljene rezidbe, tokom mirovanja voćaka, kojom regulišemo i korigujemo uzgojni oblik, iznosimo sasušeno granje, lišće, mumificirane plodove. Na taj način mehanički otklanjamo potencijalni inokulum patogena (bakterije i gljive) i prezimljujuće forme štetočina. Obavezno jeprvo prolećnoprskanje koštičavog voća.

Nekada su se za ove namene koristili preparati na bazi a.m. DNOC, koji su ispoljavali i insekticidno i fungicidno-baktericidno delovanje. Kasnije su u primeni bili kombinovani preparati koji su sadržali uz mineralna ulja i aktivne materije iz grupe organofosfata (Galpar, Oleo ultracid i sl). Oni su takođe ispoljavali fungicidno-baktericidno, ali i insekticidno delovanje. Zbog svog štetnog delovanja na životnu sredinu, ali i na ljude, ovi preparati su i pored svoje efikasnosti zabranjeni i više se ne nalaze u prodaji. Vreme kada smo primenjivali ove preparate bilo je odmah nakon zime u vreme kada vegetacija još miruje i kada prve temperature preko 5⁰C to dozvole.

Vrlo je bitno da se na početku vegetacije stopiraju kako insekti, grinje tako i patogeni (prouzrokovači bolesti). Kombinacija insekto-akaricida sa fungicidom je pravi izbor i obavezna mera jer se postižu najveći efekti u zaštiti voćnih vrsta.

Kompletna kombinacija za prvo prolećno tretiranje, koje radimo u fazi mirovanja vegetacije ili u vreme pred kretanje vegetacije (bubrenje pupoljaka), je preparat Neoram®37,5WG, 375 g/kg sa 62% Cu jona iz bakarnog oksihlorida u kombinaciji sa mineralnim uljem. Primenom Neorama, smanjujemo potencijal patogena koji napadaju koštičave vrste kao što su: šupljikavost lista, kovrdžavost lista breskve, monilioze, rogač na šljivi, bakteriozna oboljenjai dr. Primenom mineralnih ulja smanjujemo potencijal prezimljujućih formi insekata i grinja (lisne i štitaste vaši, grinje... ). U zavisnosti od voćne vrste, u praksi se primenjuju ili čist Neoram® ili u kombinaciji sa mineralnim uljem.

Takođe vreme primene može biti različito kod različitih voćnih vrsta. U zaštiti višnje i šljive, poželjna je kombinacija Neorama i mineralnog ulja (zbog prisustva prezimljujućih formi štitastih, lisnih vaši i grinja). I to u periodu pred kretanja vegetacije (bubrenja pupoljaka).

U zaštiti breskve, nektarine, kajsije u praksi se radi tretman preparatom Neoram® u fazi mirovanja vegetacije. Tokom ovih tretiranja treba koristiti veće količine vode i „kupati“ stabla, grane i grančice, kako bi rastvor pesticida došao do svih skrivenih mesta, pukotina i nabora gde se prezimljujuće forme insekata, grinja i patogena obično i nalaze.

Dipl. inž. Ljubiša Pakalović
Adama SRB