Skip
Sredstva za ishranu biljaka

ExelGrow®

ExelGrow® je sredstvo za ishranu bilja koje sadrži fermentisani ekstrakt morske alge Aschophyllum nodosum i pospešuje rast i razvoj povrtarskih, ratarskih,...

Ilustracija preparata ExelGrow

Opšti podaci

Prednosti preparata ExelGrow®

 • ExelGrow® utiče na bolju efikasnost usvajanja azota od strane biljke
 • Stimuliše rast i razvoj korenovog sistema, te se primena ovog đubriva preporučuje kada biljka raste ili se razvijaju novi organi, npr. kao što je rast korena nakon presađivanja
 • Sadrži kalijum koji se pokazao odličnim kada se primenjuje u fazi formiranja cveta i zametanja plodova
 • ExelGrow® u svom sastavu ima i glicin betaine i salicilne kiseline koje štite biljke od oštećenja izazvanih abiotskim stresom. U tom smislu preporučuje se primena u proleće, pre ostvarivanja uslova za izmrzavanje, zatim pred leto kada su biljke u fazi intezivne potrošnje vode ili u terminima primene herbicida
 • Ukoliko se đubrivo primeni u danima pred berbu dokazano je da utiče na povećanje kvaliteta plodova
 • ExelGrow se može koristiti u organskoj proizvodnji

Primena

KROMPIR I DRUGO KRTOLASTO POVRĆE

Primenjuje se u usevima kompira i drugog krtolastog povrća u fazi formiranja krtola.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Način primene: Folijarno i fertigacijom
 • Utrošak vode: 600 l/ha

LUKOVIČASTO, LISNATO I KORENASTO POVRĆE, KAO I KUPUSNJAČE

U usevima lukovičastog, lisnatog i korenastog povrća, kao i kupusnjača, primenjuje se prvi put po rasađivanju i dalje tokom vegetacija u intervalima od po 21 dan.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Način primene: Folijarno i fertigacijom
 • Utrošak vode: 600 l/ha

MAHUNASTO POVRĆE

U usevima mahunastog povrća, primenjuje se od početka cvetanja, pa tokom cvetanja.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Način primene: Folijarno i fertigacijom
 • Utrošak vode: 600 l/ha

KRASTAVAC, DINJA, LUBENICA, BUNDEVA, PARADAJZ I PAPRIKA

U usevima krastavca, dinje, lubenice, bundeve, paradajza i paprike prvi tretman se preporučuje po rasađivanju i dalje tretmani tokom vegetacija u intervalima od 21 dan.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Način primene: Folijarno i fertigacijom
 • Utrošak vode: 600 l/ha

ŠEĆERNA REPA

U usevu šećerne repe se primenjuje više puta u fazi intezivne vegetacije.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Način primene: Folijarno i fertigacijom
 • Utrošak vode: 400 l/ha

RATARSKE VRSTE

U usevu kukuruza, pšenice, i drugih žitarica, kao i drugih ratarskih i industrijskih vrsta (soja, suncokret i druge uljarice) se primenjuje više puta u fazi intezivne vegetacije.

 • Količina primene: 0,5 - 1 l/ha
 • Način primene: Folijarno i fertigacijom
 • Utrošak vode: 400 l/ha

VOĆARSKE VRSTE I VINOVA LOZA

U voćarskim zasadima, kao i zasadu vinove loze se primenjuje više puta u fazi intezivne vegetacije i formiranja plodova.

 • Količina primene: 0,5 - 1 l/ha
 • Način primene: Folijarno i fertigacijom
 • Utrošak vode: 800 - 1000 l/ha

Napomene vezane za primenu

ExelGrow® je kompatibilan sa većinom uobičajenih pesticida na tržištu, ne ometajući njihovu aktivnost ili selektivnost.

Pre upotrebe u kombinaciji sa sumpornim proizvodima preporučuje se testiranje na manjim površinama.Radi bolje pripreme smeše i zbog velike koncentracije organskih jedinjenja, preporučuje se dobro protresanje ambalaže pre otvaranja.