Skip
Fungicidi

Eminent® Star

Eminent® Star je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Eminent_Star_slika

Šećerna repa

U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) preventivnim tretiranjem ili tretiranjem pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja.

  • Količina primene: 1,0 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
  • Karenca: 21 dan za šećernu repu