Skip
Herbicidi

Taifun®

Taifun® je neselektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

Ilustracija herbicida Taifun

Opšti podaci

Prednosti preparata Taifun®

Taifun® je jedinstven po tome što sadrži visok procenat okvašivača. Ovakva formulacija obezbeđuje odličnu efikasnost i sigurnost da ćete u preporučenim količinama primene suzbiti korove bez potrebe da povećavate dozu po hektaru kao što se u praksi često čini sa drugim totalnim herbicidima jer ne ispoljavaju dovoljnu efikasnost.

Primena

Strništa

Taifun® je neselektivni sistemični herbicid. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova na strništima.

  • Količina primene: 3-10 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

Nije definisana za primenu na strništu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Dva puta