Skip
Paprika

Excelgrow® – Prirodni biostimulator sa širokom primenom

ExelGrow® je tečno đubrivo i prirodni biostimulator čiji je osnovni zadatak da poboljša rast i razvoj biljnih kultura, poboljša odgovor biljaka na stres i na kraju obezbedi kvalitetan i visok prinos. Može se primenjivati i u organskoj proizvodnji.
Paprika

ExelGrow® sadrži organski ugljenik, kalijum i fermentisani ekstrakt morske alge Aschophyllum nodosum koja živi u Atlantskom okeanu i predstavlja pravu riznicu korisnih materija za biljke.

 

Glavne karakteristike

  • Omogućava efikasnije usvajanje azota od strane biljke, povećava intenzitet fotosinteze, strukturu biljaka i stimuliše granjanje. Zbog toga biljke stiču bolju kondiciju, jaku i zdravu lisnu masu, kao i otpornost na različite izazove u toku svog životnog ciklusa.
  • Stimuliše rast i razvoj korenovog sistema, te se primena ovog đubriva preporučuje kada biljka raste ili se razvijaju novi organi, npr. kao što je rast korena nakon presađivanja,
  • Sadrži kalijum koji se pokazao odličnim kada se primenjuje u fazi formiranja cveta i zametanja plodova,
  • Sadrži glicin betaine i salicilnu kiselinu koje štite biljke od oštećenja izazvanih abiotskim stresom. 

 

Primena

Primena biostimulatora ExelGrow® nije ograničena samo na povrtarske kulture, već je registrovan i za ishranu ratarskih, industrijskih i voćarskih biljnih vrsta. Takođe, može se primenjivati i u organskoj proizvodnji. 

ExelGrow® je jako važno primeniti u početnim fazama razvoja biljaka, jer će razviti bolju i zdraviju vegetativnu masu i jači korenov sistem. To će im omogućiti da budu otpornije na stresne situacije koje izazivaju nestabilne vremenske prilike i temperaturne oscilacije.

Takođe, važna je i primena kada se biljke približavaju generativnoj fazi, jer će se sprečiti odbacivanje cvetova i povećati njihov broj, a samim tim će se povećati i broj zametnutih plodova. 

Ukoliko se biostimulator primeni u danima pred berbu povrća dokazano je da utiče na povećanje kvaliteta plodova.

Koristi se folijarno ili putem fertigacije. Kompatibilan je sa većinom uobičajenih preparata za zaštitu bilja na tržištu i ne ometa njihovu aktivnost ili selektivnost.

 

Način primene za povrće

Krompir i drugo krtolasto povrće: u fazi formiranja krtola, dozom od 1 l/ha, uz utrošak vode od 600 l/ ha.

Lukovičasto, lisnato, korenasto povrće i kupusnjače: prvi put po rasađivanju i dalje tokom vegetacija u intervalima od po 21 dan. Količina primene je 1 l/ha, uz utrošak vode od 600 l/ ha

Mahunasto povrće: od početka cvetanja, pa tokom cvetanja. Količina primene je 1 l/ha, uz utrošak vode od 600 l/ ha

Krastavac, dinja, lubenica, bundeva, paradajz i paprika: prvi tretman se preporučuje po rasađivanju i dalje tretmani tokom vegetacija u intervalima od 21 dan. Količina primene je 1 l/ha, uz utrošak vode od 600 l/ ha

 

Način primene za ratarske useve

U usevu kukuruza, pšenice, i drugih žitarica, kao i drugih ratarskih i industrijskih vrsta (soja, suncokret i druge uljarice) se primenjuje više puta u fazi intezivne vegetacije. Količina primene je 0,5 - 1 l/ha, a utrošak vode je 400 l/ha.

 

Način primene za šećernu repu

U usevu šećerne repe se primenjuje više puta u fazi intezivne vegetacije. Količina primene je 1 l/ha, uz utrošak vode od 400 l/ ha.

 

Način primene za voćarske vrste i vinovu lozu

U voćarskim zasadima, kao i zasadu vinove loze se primenjuje više puta u fazi intezivne vegetacije i formiranja plodova. Količina primene je 0,5 - 1 l/ha, a utrošak vode je 800-1000 l/ha.

 

Za više informacija kontaktirajte naše predstavnike na terenu https://bit.ly/kontaktADAMA