Skip
Insekticidi

Lamdex®

Lamdex® je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Ilustracija insekticida Lamdex

Opšti podaci

Prednosti preparata Lamdex®

 • Mikrokapsulirani insekticid sa dugim rezidualnim delovanjem
 • CS formulacija osigurava postojanost insekticida i obezbeđuje postepeno otpuštanje aktivne materije, pa samim tim i duže delovanje
 • Brzo delovanje
 • Sigurnost za aplikatora u primeni

Primena

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) tretiranjem 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica (prve, druge ili po potrebi treće generacije).

 • Koncentracija primene: 0,02%
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Višnja, trešnja

U zasadu višnje i trešnje se primenjuje za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) tretiranjem u vreme pojave prvih imaga i pri početku piljenja larvi a pre početka zrenja.

 • Koncentracija primene: 0,05-0,07%
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Vinova loza

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) tretiranjem na početku formiranja zaperaka (I generacija) a pre ubušivanja gusenica u bobice (II i III generacije).

 • Količina primene: 0,06-0,07 l/ha
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Kupus

U usevu kupusa se primenjuje za suzbijanje kupusara (Pieris sp.) i kupusnog moljca (Plutella xylostella), tretiranjem u vreme masovnog piljenja gusenica, a pre razvoja gusenica IV stupnja.

 • Količina primene: 0,2-0,3 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Pšenica

U usevu pšenice se primenjuje za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) tretiranjem u vreme pojave larvi trećeg stupnja.

 • Količina primene: 0,2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

14 dana za jabuku, višnju i trešnju

21 dan za kupus i vinovu lozu

35 dana za pšenicu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u zasadu jabuke

Dva puta u ostalim kulturama

Napomene vezane za primenu

Lamdex® ne primenjivati na temperaturama iznad 23°C. Opasnost trovanja pčela i drugih korisnih organizama u direktnom dodiru je vrlo velika, ali pošto se vrlo brzo razgrađuje u životnoj sredini, tretiranjem u večernjim satima (jedan sat nakon zalaska sunca do ponoći) mogu se sačuvati polinatori (pčele, bumbari…).Opasnost trovanja vodenih organizama je veoma velika. Može prouzrokovati dugotrajna neželjena dejstva na vodenu sredinu. Ne sme se mešati sa alkalnim sredstvima za zaštitu bilja i Bordovskom čorbom, metribuzinom i onima koji sadrže alkohole i glikole.U JABUCI pošto se radi o insekticidu širokog spektra delovanja, koji je vrlo štetan i po korisne organizme, preporuka je da se primenjuje u drugoj polovini vegetacije jabuke. Cilj je da se u što dužem periodu očuvaju prirodni neprijatelji i korisni organizmi u zasadu.