Skip
Fungicidi

Ciprodex®

Ciprodex® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem

Ilustracija fungicida Ciprodex

Opšti podaci

Prednosti preparata Ciprodex®

  • Dobro delovanje na nižim temperaturama već od 5 stepeni
  • Kurativni efekat koji traje od 48 do 56 h
  • Preparat odlikuje brzo prodiranje u lisno tkivo

Primena

Jabuka

U zasadu jabuke se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis) tretiranjem od početka vegetacije do formiranja plodova veličine lešnika.

  • Količina primene: 0,5 l/ha

U kritičnim fazama jabuke i vrlo povoljnim uslovima za razvoj oboljenja primenjuje se u kombinaciji Gatro® + Ciprodex®.

  • Količina primene: 0,4 l/ha + 0,3 l/ha
  • Utrošak vode: 1000 l/ha

Šljiva, breskva, višnja

U zasadu višnje, šljive i breskve se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu, od početka cvetanja do precvetavanja.

  • Koncentracija primene: 0,05%
  • Utrošak vode: 1000 l/ha

Vinova loza

U zasadu vinove loze se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) preventivnim tretiranjem pre uslova za ostvarivanje infekcije, od precvetavanja do pred berbu, uz poštovanje karence.

  • Količina primene: 1,25-1,6 l/ha
  • Utrošak vode: 1000 l/ha

Karenca

14 dana za breskvu, šljivu i višnju,

28 dana za jabuku,

35 dana za vinovu lozu