Skip
Paketi proizvoda

CEREAL TOP MAX PAKET

Jednostavno, trostruko bolje!

CEREAL TOP MAX

Opšti podaci

Primena

Sadržaj paketa:
BUMPER® P + ZAMIR® + TRIMAXX®
Pakovanjeza 24 hektara: Bumper® P (24 x 1 lit) + Zamir® (24 x 1 lit) + Trimaxx® (12 x 1 lit)

Benefiti:

 • Potpuna zaštita strnih žita od bolesti lista i klasa
 • Dugo i pouzdano delovanje. Prohloraz je sigurnija opcija u zaštiti lista, pri nižim temperaturama u odnosu na strobilurine i triazole.
 • Dvostruka snaga fungicida Bumper® P (propikonazol i prohloraz) i Zamir® (tebukonazol i prohloraz) u kontroli patogena lista i klasa
 • Visoka efikasnost (prohloraz) na najširi spektar gljiva roda Fusarium spp. u strnim žitima
 • Trimaxx® osigurava prinos, jača biljku i sprečava poleganje useva
 • Trimaxx® obezbeđuje bolju iskorišćenosti vode i hraniva iz zemljišta jer doprinosi boljem ukorenjavanju biljaka

Opis proizvoda:

Bumper® P je dvokomponentni sistemični fungicid, provereno i potvrđeno rešenje u suzbijanju svih ekonomski značajnih bolesti u pšenici i ječmu. Kombinacijom aktivnih materija prohloraz i propikonazol koje se odlično dopunjuju, pokriva čitav spektar bolesti i obezbeđuje sigurnu zaštitu lista strnih žita. Odlikuje se i boljim delovanjem na nižim temperaturama u odnosu na druge preparate iz grupe triazola i strobilurina. Ovu prednost mu obezbeđuje aktivna materija prohloraz.

Zamir® je fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Sinergista je dve kompatibilne i visokoefikasne aktivne materije (tebukonazol i prohloraz) protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.), te prestavlja idealno rešenje za zaštitu klasa strnih žita. Zamir® je takođe efikasan u zaštiti strnih žita od prouzrokovača sive pegavosti lista i plevica (Septoria tritrici i Septoria nodorum), pepelnice (Erysiphe graminis), rđa (Puccinia spp.), žutomrke pegavosti lista (DTR – Dreschlera tritici-repens), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres)…

Trimaxx® je regulator rasta na bazi aktivne materije trineksapak-etil urađen po specijalnoj MAXX tehnologiji. U inovativnoj formulaciji Trimaxx®-a postoje snažni ađuvanti, koji preparatu Trimaxx® obezbeđuju dobru stabilnost formulacije, odlično prijanjanje za tretiranu površinu, brzu penetraciju u biljno tkivo i odličnu distribuciju u biljci. Maxx tehnologija doprinosi efikasnijoj upotrebi aktivne supstance trineksapak-etil od strane biljke i mnogo bolju iskorišćenost u odnosu na standardne formulacije.

Trimaxx® inhibira proces biosinteze biljnih hormona odgovornog za rast iz grupe giberelina. Sniženim sadržajem giberelina, skraćuje internodije čime povećava otpornost strnih žita na poleganje. Doprinosi jačem ukorenjavanju i boljem usvajanju vode i hraniva.

Дошло је до грешке приликом обраде темплејта. Method public static com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalServiceUtil.getFileEntryByUuidAndGroupId(java.lang.String,long) throws com.liferay.portal.kernel.exception.PortalException,com.liferay.portal.kernel.exception.SystemException threw an exception1<div class="pw-links"> 2 <div class="block block-size-f module module-links block-last"> 3 4 <header class="module-header"> 5 <h4>$</h4> 6 </header> 7 8 <div class="module-body"> 9 <ul> 10 <#if Links?has_content> 11 <#if Links.getSiblings()?has_content> 12 <#list Links.getSiblings() as cur_Link> 13 14 <#if cur_Link.getChild("Internal_link")??&&cur_Link.getChild("Internal_link").getData()?has_content> 15 <#assign linkUrl = cur_Link.getChild("Internal_link").getFriendlyUrl() > 16 17 <#assign res = linkUrl?matches("(http.+)(/web/(adama|royalagroindonesia)[^/]*)")> 18 <#list res as curRes> 19 20 21 <#assign linkUrl = linkUrl?replace(curRes?groups[1], '')> 22 <#assign siteFriendlyUrl = curRes?groups[2]> 23 24 <#if !siteFriendlyUrl?ends_with("staging")> 25 <#assign groupService = staticUtil["com.liferay.portal.service.GroupLocalServiceUtil"]> 26 <#assign siteGroup = groupService.fetchGroup(scopeGroupId) > 27 <#assign countryUrl = siteGroup.getExpandoBridge().getAttribute("country-friendly-url")> 28 <#if countryUrl?has_content> 29 <#assign linkUrl = linkUrl?replace(siteFriendlyUrl, countryUrl)> 30 </#if> 31 32 </#if> 33 34 </#list> 35 36 <li class=""> 37 <a href="$" target="_blank" title="Link (Opens in a new window)"> 38 $ 39 <i class="adama-icon adama-icon-point-right-circled"></i> 40 </a> 41 </li> 42 43 <#elseif cur_Link.getChild("Link")??&&cur_Link.getChild("Link").getData()?has_content> 44 <#assign linkUrl = cur_Link.getChild("Link").getData() > 45 <li class=""> 46 <a href="$" target="_blank" title="Link (Opens in a new window)"> 47 $ 48 <i class="adama-icon adama-icon-point-right-circled"></i> 49 </a> 50 </li> 51 52 <#elseif cur_Link.getChild("Document").getData()?has_content> 53  54 <#assign counter = 0 > 55 <#list cur_Link.getChild("Document").getData()?split("/") as x> 56 <#if counter == 2> 57 <#assign groupId = x?number > 58 </#if> 59 <#if counter == 5> 60 <#assign uuId = x > 61 </#if> 62 <#assign counter = counter+1 > 63 </#list> 64 65 <#if uuId?contains("?t=")> 66 67 <#assign uuId = uuId?replace('\\?t=.*', '', 'r')> 68 69 </#if> 70 71 <#assign url = cur_Link.getChild("Document").getData()> 72 73 <#if url?contains(uuId)> 74 <#assign uuidLengt = uuId?length + 1> 75 76 <#assign urlLength = url?length - 1 - uuidLengt> 77 78 <#assign url = url[0..urlLength]> 79 </#if> 80 81 <#assign fileEntry = staticUtil["com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalServiceUtil"]> 82 <#assign file = fileEntry.getFileEntryByUuidAndGroupId(uuId,groupId) > 83  84  85 <#assign documentType = "" > 86 <#if cur_Link.getChild("Document").getSiblings()?has_content> 87 <#list cur_Link.getChild("Document").getSiblings() as documentSiblingList> 88 <#if documentSiblingList.getChild("Document_type")?has_content> 89 <#assign documentType = documentSiblingList.getChild("Document_type").getData()> 90 </#if> 91 </#list> 92 </#if> 93 <li class="module-link-additional-info"> 94 <a href="$" target="_blank" 95 title="$" data-doucument-type="$"> 96 $ 97 <i class="adama-icon adama-icon-download-circled"></i> 98 <div class="info"> 99 <p>$</p> 100 <p class="filesize">$</p> 101 </div> 102 </a> 103 </li> 104 </#if> 105 106 </#list> 107 </#if> 108 </#if> 109 </ul> 110 </div> 111 </div> 112</div> 113 114<#function showMime locale mimeType> 115 116 <#assign convertedMimeType = mimeType?replace('/', '.')> 117 <#assign mimeTypeLabel = languageUtil.format(locale, "mime." + convertedMimeType, mimeType)> 118 <#return mimeTypeLabel /> 119 120</#function> 121 122<#function si num> 123 <#assign order = num?round?c?length /> 124 <#assign thousands = ((order) / 3)?floor /> 125 <#if (thousands < 0)><#assign thousands = 0 /></#if> 126 <#assign siMap = [ {"factor": 1, "unit": ""}, {"factor": 1000, "unit": "kB"}, {"factor": 1000000, "unit": "MB"}, {"factor": 1000000000, "unit":"GB"}, {"factor": 1000000000000, "unit": "TB"} ]/> 127 <#assign siStr = (num / (siMap[thousands].factor))?string("0.#") + siMap[thousands].unit /> 128 <#return siStr /> 129</#function> Kontaktirajte nas

BUMPER P

Usev u kome se primenjuje: pšenica I ječam

Suzbija prouzrokovače sledećih bolesti:

- pepelnice (Blumeria graminis f.sp.tritici i Blumeria graminis f.sp. hordei) i rđe (Puccinia spp.) tretiranjem tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista računajući zastavičar i klas.

- paleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem na početku vetanja pa do formiranja 1/3 zrna ili na osnovu prognozne službe kada se steknu povoljni uslovi za širenje zaraze.

- sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria sp.) u usvu pšenice, tretiranjem tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja.

- mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) u usevu ječma, tretiranjem tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja.

 • Količina primene: 0,75-1,0 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta

Karenca: 35 dana za pšenicu i ječam.

ZAMIR

Usev u kome se primenjuje: Strna žita

Suzbija: prouzrokovače fuzarioze klasa (Fusarium spp.), sive pegavosti lista i plevica (Septoria tritrici I Septoria nodorum), pepelnice (Erysiphegraminis), rđe (Puccinia spp.), žutomrke pegavosti lista (DTR – Dreschlera tritici-repens), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres)…

Vreme primene: Za zaštitu klasa od prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.), tretiranjem na početku cvetanja,

 • Količina primene: 0,75-1,0 l/ha
 • Utrošak vode: 400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta

Karenca: 35 dana za strna žita

TRIMAXX

Primenjuje se u usevu pšenice od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara (faza 31-37 BBCH skale).

 • Količina primene: 0,4 do 0,6 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za pšenicu