Skip
Paketi proizvoda

CHIEF MAX 5 PAKET

Snažno i dugotrajno rešenje protiv korova u kukuruzu

Chief Max 5

Opšti podaci

Primena

Sadržaj paketa:
CHIEF® + NICOGAN®

Chief® 20 lit (4 x 5 lit) + Nicogan® 20 lit (4 x 5 lit)

Benefiti:

  • Kompletno rešenje za širokolisne i uskolisne korove u kukuruzu, sinergijom aktivnih materija mezotrion i nikosulfuron
  • Feksibilnost u primeni, omogućava suzbijanje korova u optimalnom vremenu
  • Produženo zemljišno (rezidualno) delovanje na širokolisne korove

Opis proizvoda:

Chief® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije mezotrion iz hemijske grupe triketona. Odlikuje se dvostrukim mehanizmom delovanja na jednogodišnje i višegodišnje korovske biljke, kao i produženim zemljišnim delovanjem.

Nicogan® je selektivni sisitemični hebicid i jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova u kukuruzu, prevashodno rešenje za rizomski sirak (Sorghum halepense).

Kontaktirajte nas

CHIEF

Usev u kome se primenjuje: Kukuruz

Delovanje: Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

Količina primene: 1,0 – 1,2 l/ha

Vreme primene: Do faze 8 razvijenih listova kukuruza

NICOGAN

Usev u kome se primenjuje: Kukuruz

Delovanje: Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Količina primene: jednokratno 1,0 - 1,25 l/ha ili dvokratno 0,5 l/ha + 0,75 l/ha

Vreme primene: Faza od 2-8 razvijenih listova kukuruza