CHIEF MAX PAKET

Snažno i dugotrajno rešenje protiv korova u kukuruzu!

CHIEF MAX PAKET

Primena

Sadržaj paketa:
CHIEF ® + NICOGAN ®
Pakovanje za 10 hektara: Chief ® (12 x 1 lit) + Nicogan ® (12 x 1 lit)

Benefiti:

  • Kompletno rešenje za širokolisne i uskolisne korove u kukuruzu, sinergijom aktivnih materija mezotrion i nikosulfuron.
  • Fleksibilnost u primeni, omogućava suzbijanje korova u optimalnom vremenu.
  • Produženo zemljišno (rezidualno) delovanje na širokolisne korove.
     

Opis proizvoda:

Chief ® je selektivni sistemični herbicid na bazi aktivne materije mezotrion iz hemijske grupe triketona. Odlikuje se dvostrukim mehanizmom delovanja na jednogodišnje i višegodišnje korovske biljke, kao i produženim zemljišnim delovanjem.

Nicogan ® je selektivni sistemični hebicid i jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova u kukuruzu, prevashodno rešenje za rizomski sirak (Sorghum halepense).

CHIEF

Usev u kome se primenjuje: Kukuruz

Delovanje: Jednogod išnji i višegodišnji širokolisni korovi

Količina primene: 1,0 – 1,2 l / ha

Vreme primene: Do faze 8 razvijenih listova kukuruza

NICOGAN

Usev u kome se primenjuje: Kukuruz

Delovanje: Jednogod išnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Količina primene: 1,0 - 1,25 l / ha

Vreme primene: Faza od 2- 8 razvijenih listova kukuruza

Aktivna supstanca

Chief: mezotrion 100 g/l

Nicogan: nikosulfuron 40 g/l