Skip
List voća u jesenjem periodu

JESENJE PLAVO PRSKANJE

NEORAM® 37,5 WG je bakarni preparat sa 375 g/kg aktivne materije u obliku bakar oksihlorida. Vodotopive granule obezbeđuju odličnu topljivost i rastvaranje bez taloga, ravnomerniju raspodelu po čitavoj tretiranoj površini. Bakarni joni iz bakarnog oksihlorida predstavljaju najefikasniji oblik bakra i idealno rešenje za JESENJE PLAVO PRSKANJE.
List voća u jesenjem periodu

KADA ODRADITI JESENJE PLAVO PRSKANJE?

Opšte prihvaćenim normama, voćari u najvećem broju slučajeva ovo tretiranje obavljaju kada opadne 80% lisne mase. Smatra se da u toj fazi jednim prskanjem pokrivamo najveći broj rana, ožiljaka, potencijalnih ulaznih mesta pre potpunog opadanja listova. Ovo može biti ekonomična i dobra strategija kada do opadanja lisne mase dođe za relativno kratko vreme. Kada se lišće zadržava na granama i ne opada dok ne usledi period hladnog vremena sa prvim slanama. Međutim kritične su godine kada je period opadanja lisne mase jako rastegljiv, praćen toplom jeseni sa većim količinama padavina. Ovakvi uslovi, kod osetljivih vrsta (kruška, dunja) postaju ozbiljniji problem i zahtevaju promenu strategije.

Za osetljive voćne vrste, posebno na prisustvo bakterija, period od prvog opalog lista do 80% lisne mase je suviše dug period bez zaštite. Prvi ožiljak nastao opadanjem lista predstavlja ulazno mesto za patogen. U ovim slučajevima veći efekat se sigurno postiže prskanjem na samom početku opadanja listova, sa ciljem smanjenja, eliminisanja prisustva patogena na samom listu, granama, stablu pre nastanka prvih rana, ožiljaka, drugo prskanje u fazi 80% opalog lišća.

ČIME ODRADITI JESENJE PLAVO PRSKANJE VOĆAKA?

Bakarni preparati jesu sinonim za jesenje prskanje voćaka. Sam naziv ovog prskanja - JESENJE PLAVO PRSKANJE govori o kojoj grupi preparata se radi. Još od kraja XIX veka se zna za fungicidno i baktericidno delovanje bakra. Osim toga bakar utiče i na odrvenjavanje mladara, lastara i čini biljku spremnijom za ulaz u zimski period. Bakar se koristi i u organskoj proizvodnji. Upravo su bakarni joni ti koji najefikasnije vrše dezinfekciju prezimljujućih formi gljiva, bakterija koje se nalaze na kori i “čekaju“ pogodno mesto za prodor u biljku (setimo se velikog broja rana, ožiljaka koji ostaju nakon opadanja listova).

Veliki je broj bakarnih preparata koji postoje na tržištu. Prilikom odabira preparata treba voditi računa o formulaciji. Praškasti WP, vododispezibilne granule WG, tečne formulacije SC i sl. Sama formulacija bitno utiče na rastvaranje, ostatke prilikom rastvaranja, veličinu čestica, a samim tim i prijemčivost i kvalitet pokrivanja ciljane površine. Indirektno i perzistentnost, spirljivost preparata usled padavina zavisi od formulacije preparata. Drugi kriterijum odabira preparata je svakako u kom se obliku bakar nalazi u preparatu. Bakarni oksihlorid, bakarni hidroksid, bakar sulfat i sl. Praksa je pokazala da visoku efikasnost bakar pokazuje u obliku Cu- oksihlorida. Količine primene bakarnih preparata takođe variraju i zavise pre svega od jedinjenja, oblika bakra u kom se nalazi i svakako od količine bakra (aktivne materije) po kilogramu preparata. Da bi dobili željeni efekat primene bakarnih preparata, količine primene moraju biti 1,8- 2 kg čistog bakra po hektaru.

NEORAM® 37,5 WG je bakarni preparat sa 375 g/kg aktivne materije u obliku bakar oksihlorida. Vodotopive granule obezbeđuju odličnu topljivost i rastvaranje bez taloga, ravnomerniju raspodelu po čitavoj tretiranoj površini. Bakarni joni iz bakarnog oksihlorida predstavljaju najefikasniji oblik bakra i idealno rešenje za JESENJE PLAVO PRSKANJE.

dipl. inž. Ljubiša Pakalović,

ADAMA SRB