Skip
Višnja

Zaštita koštičavih voćnih vrsta

šljive i višnje od ekonomski najznačajnije bolesti Monilia laxa
Višnja

Monilia laxa (mrka trulež) javlja se širom sveta, a kod nas je prisutna svake godine prevashodno kao parazit cvetova, grančica i grana i kao uzročnik truleži kod koštičavog voća (višnja, kajsija, breskva, šljiva, trešnja). Smatra se za destruktivnu bolest određenih sorti voća, a obilno kišno vreme pogoduje razvijanju ove gljive.

Napada cvetove na biljkama odmah prilikom otvaranja i oni se suše i opadaju.

U većini voćarskih rejona, a prevashodno na lokalitetima gde se gaje višnja i šljiva ove voćne vrste se nalaze u fenofazi početka cvetanja. Nestabilne vremenske prilike koje se najavljuju, česte padavine i razlika u temperaturi uzrokuju nastanak ekonomski najznačajnije bolesti koje napadaju višnju i šljivu, a to je Monilia laxa.

Uslovi za nastanak infekcije kod ovog patogena su temperatura i vlašnost. Monilia laxa može napraviti infekciju i na temperaturi od 5 °C, ali je dužina vlaženja preko 20 sati. Što je viša temperatura potrebno je manje sati da bi došlo do infekcije.

Poljoprivrednim proizvođačima tamo gde se šljiva i višnja nalaze na početku cvetanja, odnosno kada na parceli ima 5-10% otvorenih cvetova, kompanija ADAMA preporučuje primenu fungicida Ciprodex® u količini od 0,5l/ha“, savetuje Dejan Šošić.

Preparat Ciprodex® se odlikuje odličnim delovanjem na nižim temperaturama, tako da će na temperaturama preko 5 °C voće biti zaštićeno.

Trebalo bi napomenuti da preparat Ciprodex® nije toksičan za pčele, tako da poljoprivredni proizvođači ne budu u strahu da ovaj fungicid primene u fenofazi cvetanja. Preporuka je da se on primeni ipak u kasnim večernjim satima, kada na biljkama nema pčela.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu na ovom LINKU.