Skip
Asorbital baner

Asorbital® tehnologija i novi proizvodi u zaštiti strnih žita

U svetlu svih dešava u domenu zaštite bilja, povlačenju velikog broja aktivnih materija iz upotrebe i sa tržišta, razvojni tim kompanije Adama na globalnom nivou patentirao je Asorbital® tehnologiju formulacije koja ubrzava usvajanje i kretanje fungicida u biljci i pruža snažniju kontrolu bolesti. Po ovoj tehnologiji razvijena su tri nova fungicida na bazi protiokonazola: Soratel®, Forapro® i Maganic®.
Asorbital baner

Šta je Asorbital® tehnologija i koje su njene prednosti?

Asorbital® tehnologija je potpuno nova i jedinstvena tehnologija formulacije fungicida. To je koncept koji uključuje poseban sistem pažljivo biranih koformulatora, rastvarača i integrisanih ađuvanata najnovije generacije, koji doprinose poboljšanim performansama protiokonazola tj. naših novih fungicida.

Jedinstven profil formulacije specijalnim dodacima  i snažnim ađuvantima:

  • Poboljšava aktivnost protiokonazola,
  • Obezbeđuje ujednačenu pokrovnost tretirane površine,
  • Bolju distribuciju aktivne materije na površini lista,
  • Bržu penetraciju protiokonazola kroz voštani sloj kutikule lista, brže usvajanje 
  • Bolju iskorišćenost aktivne materije,
  • Odličnu sistemičnu migraciju, odnosno, distribuciju u listu nakon usvajanja.

Sve navedene prednosti doprinose bržem kretanju protiokonazola od početne tačke kontakta - kapljice rastvora sa površinom lista do mesta delovanja - ćelijske membrane patogena, a što je od ključne važnosti za visoku efikasnost protiokonazola kao DMI fungicida, inhibitora biosinteze ergosterola.

S obzirom da DMI fungicidi (inhibitori demetilacije) variraju u svojoj rastvorljivosti, odnosno, sposobnosti prolaska kroz voštani sloj kutikule lista, kao i daljem kretanju kroz biljna tkiva do mesta delovanja, dobra formulacija je od suštinskog značaja za njihovu efikasnost.

Zahvaljujući Asorbital® tehnologiji formulacije i poboljšanim performansama protiokonazola, efikasnost novih fungicida kompanije Adama podignuta je na viši nivo u odnosu na standardne fungicide na bazi protiokonazola. 

 

SORATEL® fungicid – Superiorna kontrola patogena

Soratel® je prvi fungicid kompanije Adama formulisan po Asorbital® tehnologiji. Jednokomponentni je sistemični fungicid koji u svom sastavu ima aktivnu materiju protiokonazol (250 g/l). 

Odlikuje ga protektivno, snažno kurativno i delimično eradikativno delovanje. Maksimalan fungicidni učinak kao triazol postiže u ranoj fazi patogeneze, odnosno, primenjen nakon ostvarene infekcije i klijanja spora.

Soratel® predstavlja visokoefikasan fungicid u kontroli gljiva prouzrokovača svih ekonomski značajnih bolesti lista i klasa pšenice i ječma kao što su: pepelnica (Erysiphe graminis.), siva pegavost lista i klasa (Septoria spp.), rđe (Puccinia spp), mrežasta pegavost lista (Pyrenophora teres) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.).

Pruža sigurnu i pouzdanu zaštitu lista i klasa primenjen u količini od 0,6-0,8  l/ha.  Protiokonazol je najefikasniji od svih triazola u kontoli fuzairoze klasa, što Soratel® čini vodećim fungicidom za ovu namenu. 

Reč je o potpuno novoj formulaciji protiokonazola koja nudi stvarne i opipljive prednosti u odnosu na standardni protiokonazol. Ovo su potvrdili rezultati preko 500 ogleda izvedenih u Srbiji i širom Evrope u protekle 3 godine. Soratel® je pokazao bolju efikasnost u poređenju sa standardnim protiokonazolom u kontroli svih značajnih bolesti lista i klasa pšenice i ječma, i imao značajno veći uticaj na povećanje prinosa.

 

MAGANIC® fungicid – Duplo jači, rešenje za brze intervencije 

Drugi dvokomponentni sistemični fungicid Asorbital® tehnologije sa primenom u usevima pšenice i šećerne repe, dvostruko je jak triazol. Maganic® u svom sastavu ima protiokonazol (175 g/l) i difenokonazol (125 g/l). Moćan je fungicid unapređene formulacije snažnog kurativnog, eradikativnog i produženog preventivnog delovanja. Dakle, štiti i leči biljku.

Idealno je rešenje za brze intervencije, jer obezbeđuje visok nivo zaštite u usevima pšenice i šećerne repe primenjen i nakon zaraze useva (klijanja spora).

U usevu pšenice odličan je alat za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe, sive pegavosti lista pšenice u fazi lista zastavičara (T2 međutretman) i u zaštiti klasa (T3-početak cvetanja) za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa. Količina primene je 0,8-1 l/ha.

U zaštiti šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) najbolje rezultate postiže pozicioniran u „udarne“ cerkosporne tretmane u količini od 1 l/ha.

Pored navedenih preparata Asorbital® tehnologije, još jedna novina  kompanije Adama u zaštiti lista i klasa pšenice i ječma je dvokomponenti, sistemični fungicid Maxentis®.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kompanija Adama