Skip
Fungicidi

Soratel®

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača bolesti usevu pšenice i ječma.

Soratel ilustracija pakovanja

Opšti podaci

SORATEL® je fungicid na bazi a.m. Protiokonazol 250 EC namenjen za ratarske useve koji nudi fleksibilnost i veoma pouzdanu kontrolu bolesti zahvaljujući svojoj specifičnoj tehnologiji formulacije.

SORATEL® je proizvod koji pruža superiornu efikasnost zasnovanu na jedinstvenoj Tehnologiji Formulacije Asorbital®

 • Asorbital® je Nov i zaštićen koncept formulacije koji poboljšava aktivnost Protiokonazola, obezbeđujući uravnoteženu pokrovnost, bolje usvajanje unutar lista i odličnu sistemičnu migraciju/pokretljivost u listu.
 • Jedinstveni profil formulacije uključuje poseban sistem rastvarača i ađuvanata!
 • Sve komponente zajedno rezultiraju većom efikasnošću!
 • Razvijen od strane ADAMA globalnog tima za formulaciju svetske klase koji uključuje patentiranu tehnologiju formulisanja za poboljšane performanse.

 

Prednosti preparata Soratel®

Novi i zaštićeni ADAMA koncept Asorbital Tehnologije Formulacije pojačava efikasnost protiokonazola na sledeći način:

 • Pojačava usvajanje protiokonazola kroz kutikulu lista i stoga ubrzava kretanje unutar biljnog tkiva (migracija)

Ovo rezultira:

 • bržim kretanjem od tačke kontakta kapljice sa listom do mesta delovanja u ćeliji gljivice
 • pouzdanu efikasnost u širokom spektru klimatskih uslova
 • bez povećanja fitotoksičnosti
 • pored toga, produžava se delovanje protiv gljivičnih bolesti što dovodi do veoma dobre otpornosti na spiranje kišom
 • pokazuje odlično ponašanje tokom i nakon aplikacije

Primena

Pšenica i ječam

U usevu pšenice za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i prouzrokovača rđa (Puccinia spp.) tretiranjem u fazi 30-65 BBCH skale i protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi 59-65 BBCH skaleU usevu ječma za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i prouzrokovača mrežaste pegavosti lista (Pyrenophora teres) tretiranjem u fazi 30-65 BBCH skale i protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi 59-65 BBCH skale

 • Količina primene: 0,6-0,8 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

42 dana za pšenicu i ječam

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom