Skip
Fungicidi

Maganic

Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

Preparat Maganic

Opšti podaci

Prednosti preparata Maganic®

  • Jedinstvena kombinacija aktivnih materija na našem tržištu
  • Unapređena formulacija triazola Asorbital Tehnologijom sa poboljšanim performansama aktivne komponente (brža penetracija, distribucija i kretanje kroz biljku do ciljnog mesta delovanja), za maksimalnu efikasnost
  • Moćan fungicid za potpunu kontrolu patogena u zaštiti pšenice i šećerne repe
  • Obezbeđuje visok stepen efikasnosti primenjen i nakon zaraze useva (klijanja spora)

Primena

Pšenica

U usevu pšenice za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria spp.) od fenofaze vlatanja do faze punog cvetanja i za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem od kraja klasanja do punog cvetanja.

  • Količina primene: 0,8-1 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Šećerna repa

U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) od feze 39 do faze 49 BBCH skale.

  • Količina primene: 1 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

35 dana za pšenicu

14 dana za šećernu repu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom