Skip
Herbicidi

Tomigan®

Tomigan® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova.

Ilustracija herbicida Tomigan

Opšti podaci

Prednosti preparata Tomigan®

 • Tomigan® je herbicid specifičan za suzbijanje korova koji se inače teško suzbijaju sa drugim preparatima
 • Nema ograničenja u plodoredu
 • Potpuno suzbija korove kao što su dvornik, vijušac, poponac, divlja kupina i broćika. Vrlo dobro suzbija robusne korove kao što su ambrozija, čičak, tatula, pomoćnica, palamida
   
 • Tomigan® u dozi od 0,4 do 0,5 l/ha, odličan je partner preparat za pojačani herbicidni efekat:
 • U USEVIMA STRNIH ŽITA, herbicidima na bazi aktivnih materija metsulfuron-metil i tribenuron-metil u suzbijanju broćike (Galium aparine), kao i samoniklog suncokreta (Helianthus annuus), tolerantnog na ALS inhibitore
 • U USEVU KUKURUZA, herbicidima na bazi aktivnih materija mezotrion, sulkotrion, tembotrion, u suzbijanju ambrozije (Ambrosia artemisiifolia), njivskog vijušca (Bilderdykia convolvulus), poponca (Convolvulus arvensis), divlje kupine (Rubus spp.), dvornika (Polygonum spp.)…

Primena

Voće i vinova loza

U zasadima voća i vinove loze se primenjuje kada su korovi u fazi intezivnog porasta (početak cvetanja):

 • Količina primene: 1,5-2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Strna žita

U usevu strnih žita se primenjuje: 1. Samostalno kada su usevi u fazi 3 razvijena lista pa do pojave zastavičara a) u ozimim žitima se primenjuje u količini:

 • 0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti,
 • 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti;

b) u jarim žitima se primenjuje u količini:

 • 0,6-0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti,
 • 0,8-1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti;

2. U kombinaciji sa herbicidom Laren® max PXse primenjuje kada su usevi u fazi 2 razvijena lista pa do pojave zastavičara

 • Količina primene: 400-500 ml/ha Tomigan® + 15 g/ha Laren® max PX
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Kukuruz

U usevu kukuruza se primenjuje kada je usev u fazi 3-6 razvijenih listova.

 • Količina primene: 0,8 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Pašnjaci

Na pašnjacima se primenjuje kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja).

 • Količina primene: 1-1,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za strna žita, kukuruz, pašnjake, voće i vinovu lozu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Ne suzbija štir i pepeljugu.