Skip
Fungicidi

Momentum® F

Momentum® F je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze u zasadu vinove loze.

Ilustracija fungicida Momentum F

Opšti podaci

Prednosti preparata Momentum® F

  • Jedinstven način delovanja, neposredno na patogena, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka
  • Rezistentost patogena na ovaj preparat nije moguća, niti je registrovana
  • Aktivna materija se brzo usvaja, a zatim se prenosi kroz celu biljku
  • Odlikuje se i sporednim delovanjem tj. usporava razvoj nekih uzročnika bakterioza, pepelnice

Primena

Vinova loza

U zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za infekciju.

  • Vreme primene: od faze cvetanja pa do faze kada su bobice veličine graška (faze 57 – 75 BBCH – skale)
  • Primena u koncentraciji: 0,3-0,4% ili 3-4 kg/ha
  • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Karenca

42 dana za vinske sorte

35 dana za stone sorte

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Tri puta, razmak između dva tretiranja mora biti 14 dana

Napomene vezane za primenu

Preparat obavezno treba primenjivati preventivno, pre ostvarenih uslova za infekciju. Preporučuje se primena na početku vegetacije prilikom pucanja pupoljaka odnosno pojave prvih zelenih listića, lastara kad uspešno suzbija crnu pegavost. Kasnije u toku vegetacije dok ima uslova za primarne infekcije plamenjače.

Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije, alkalnim preparatima, bordovskom čorbom, preparatima na bazi fentin-hidroksidima i folijarnim sredstvima za ishranu bilja.