Skip
Fungicidi

Orius® 25 EW

Orius® 25 EW je regulator rasta i fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem.

Ilustracija fungicida Orius

Primena

Višnja

U zasadu višnje se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa). Optimalno vreme za prvi tretman je u fazi belih balona, a za drugo tretiranje u fazi precvetavanja.

  • Količina primene: 0,75 l/ha
  • Utrošak vode: 600-1000 l/ha

Šljiva

U zasadu šljive se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) tretiranjem tokom perioda primarnih zaraza.

  • Količina primene: 0,75 l/ha
  • Utrošak vode: 1000 l/ha

Šećerna repa

U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Prvo tretiranje izvršiti kada se na 5% biljaka uoči pojava pega, drugo tretiranje u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja, odnosno vreme tretmana uskladiti sa izveštajem prognošno-izveštajne službe.

  • Količina primene: 1 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Uljana repica

U usevu uljane repice reguliše porast biljaka, tj. pomaže bolje prezimljavanje. Utiče na skraćenje visine i jačanje biljke. Istovremeno sprečava dominaciju vršnog, a potencira rast bočnih izdanaka. - Prvo tretiranje izvršiti u jesen kada uljana repica ima 6-8 listova,- Drugo tretiranje izvršiti u proleće kada se pojavi treća internodija do vidljivog cvetnog pupoljka iznad „zelenog pupoljka“.

  • Količina primene: 0,5-0,75 l/ha
  • Utrošak vode: 400 l/ha

Pšenica i ječam

U usevu pšenice i ječma se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis f.sp.tritici i Blumeria graminis f.sp. hordei), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria sp.) tretiranjem od faze vlatanja do početka klasanja i za suzbijanje prouzrokovača truleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem od kraja klasanja do faze punog cvetanja

  • Količina primene: 0,5-1,0 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

21 dan za višnju i šljivu

35 dana za šećernu repu

obezbeđena vremenom primene za uljanu repicu, pšenicu i ječam

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Dva puta

Napomene vezane za primenu

U KOŠTIČAVOM VOĆU tokom cvetanja vrlo dobro suzbija prouzrokovača sušenja cveta (Monilia laxa). Voditi računa da u uslovima kada su temperature ispod 12°C njegovo delovanje je umanjeno. Nakon cvetanja je vrlo pogodan za kontrolu prouzrokovača rupičavosti lista i ospičavosti. Može se primeniti samostalno (do 72 sata nakon započete infekcije), ali je bolje da se primenjuje u kombinaciji sa kontaktnim fungicidima (Merpan® 80 WDG), čime se produžava period delovanja tretmana na 7-10 dana.

U ULJANOJ REPICI se primenjuje kao regulator rasta tokom jeseni i ranog proleća. Doza zavisi od broja formiranih listova u vreme tretmana (u fazi 6 listova primeniti dozu od 0,5 l/ha, u fazi 8 listova dozu od 0,75 l/ha, ako ima preko 8 listova dozu od 1l/ha). Za prolećni tretman doza primene je 0,75 l/ha.