Skip
Fungicidi

Merpan® 80 WDG

Merpan® 80 WDG je kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem.

Ilustracija fungicida Merpan 80 WDG

Opšti podaci

Prednosti preparata Merpan® 80 WDG

  • U primeni je više od 50 godina, ali zbog specifičnog mehanizma delovanja nema pojave rezistentosti.
  • Ima izuzetno jak sinergistički efekat ako se primeni istovremeno sa sistemičnim fungicidima naročito sa preparatima na bazi triazola
  • Manje je rastvorljiv i slabo se spira, tako da na biljakama može ostati 7-8 dana
  • Merpan® 80 WDG povećava tj. doprinosi „kozmetičkom efektu“, poboljšavajući izgled plodova jabuke, breskve, vinove loze
  • Naročito je pogodan za saniranje posledica od grada kod plodova, gde u kombinaciji sa aminokiselinama pospešuje njihovo zaceljenje
  • Neškodljiv je za korisnu entomofaunu pa se preporučuje u integralnoj zaštiti

Primena

Jabuka, kruška

U zasadu jabuke i kruške se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inequalis i Venturia pyrina) preventivnim tretiranjem, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zarazu.

  • Koncentracija primene: 0,2 %
  • Utrošak vode: 600-1000 l/h

Karenca

21 dan za jabuku i krušku

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Tri puta

Napomene vezane za primenu

Merpan® 80 WDG je protektivni fungicid sa malim kurativnim delovanjem od 1 dan. U svetu je registrovan za suzbijanje širokog spekra gljivičnih oboljenja u voćarstvu, vinogradarstvu, ukrasnom bilju, kao i za suzbijanje gljivičnih oboljenja u skladištima.