Skip
Herbicidi

Racer®

Racer® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

Ilustracija herbicida Racer

Primena

Voće i vinova loza

U zasadima voća i vinove loze se primenjuje u proleće, pre ili odmah posle nicanja korova:u mladim zasadima (starosti 1-3 godine)

  • Količina primene: 1-3 l/ha

u zasadima starosti preko 4 godine

  • Količina primene: 4 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Suncokret

U usevu suncokreta se primenjuje posle setve, a pre nicanja useva.

  • Količina primene: 2-4 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Krompir

U usevu krompira se primenjuje posle sadnje, a pre nicanja useva.

  • Količina primene: 2-4 l/ha ili u kombinaciji 3 l/ha Racer® + 1 l/ha Afalon®
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca

63 dana za krompir,

obezbeđena vremenom primene za suncokret, voće i vinovu lozu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Da bi ispoljio svoje maksimalno delovanje mora da u roku od 14 dana posle primene bude najmanje 10mm padavina.

Odlično suzbija: gorušicu (čak i u fazi rozete ), štir, pepeljugu, abutilon i pomoćnicu.

Zadovoljavajuće suzbija muhare i ambroziju (kada je veliki pritisak deo se provuče).

Slabije suzbija: dvornike i vijušce, divlju konoplju, palamidu, čičak.

Ekonomnično rešenje (najbolji odnos uloženo-dobijeno) je doza od 2 l/ha. Moguća je primena i u ranom post tretmanu, kada je suncokret u fazi do 2 lista, ali isključivo sam i u dozi od 2 l/ha. Ovaj tretman ne bi trebalo da radite pre nego se konsultujete sa stručnjakom.

Ako se primenjuje posle setve, a pre nicanja najbolje rezultate daje u dozi od 2,5 l/ha ili u inkorporaciji, ali tada primeniti doze od 3 l/ha.