Skip
Herbicidi

Diler®

Diler® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

Ilustracija herbicida Diler

Opšti podaci

Prednosti preparata Diler®

  • Diler® je od svih graminicida najselektivniji, najbezbedniji po gajenu biljku. Najmanje je agresivan graminicid u uslovima visokih temperatura, i ako se primenjuje u kasnijim fenofazama razvoja (pred butonizaciju ili cvetanje) gajene biljke
  • Rešenje je i za rezistentne-otporne biotipove sirka na druge herbicide u ovu namenu “fopove”
  • Stabilan pri jakoj sunčevoj insolaciji
  • Efikasnost ne izostaje i pri tretmanu po oblačnom vremenu

Primena

Soja, suncokret, šećerna repa

U usevu soje, suncokreta i šećerne repe se primenjuje posle nicanja useva i korova.1. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova:kao što su proso korovsko (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) tretiranjem kada su korovi u fazi 3-5 listova, a najkasnije u fazi bokorenja.

  • Količina primene: 0,8 l/ha

2. Za suzbijanje višegodišnjih uslokisnih korova:za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense) tretiranjem kada je korov u fazi 3-5 listova (visina do 30 cm)

  1. Količina primene: 1,2 l/ha

za suzbijanje pirevine obične (Agropyrum repens) tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm

  • Količina primene: 2 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za soju, suncokret i šećernu repu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Izbegavati primenu ako se u vreme tretmana i 36 sati posle tretmana očekuju temperature preko 28°C. Prvi simptomi delovanja se uočavaju obično 7-10 dana nakon primene. U soji i suncokretu napraviti razmak od 5-7 dana između primene herbicida za širokolisne korove (npr. Saltus®-a) i Diler®-a. Mora se sačekati da se gajeni usev oporavi od herbicidnog stresa, u suprotnom može doći do slabijih ili jačih fitotoksija u vidu hloroze, nekroze lista, zaostajanja u porastu, pa i propadanja biljaka.