Skip
Herbicidi

Agil®

Agil® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

Herbicid Agil

 

Opšti podaci

Prednosti preparata Agil®

 • Jedinstvena aktivna materija
 • Brzo usvajanje - Najbrži dostupni graminicid za travne korove
 • Brzo i snažno delovanje
 • Nema retrovegetacije
 • Smanjuje potencijal divljeg sirka i čisti njivu za sledeći usev
 • Stabilan u odnosu na vremenske prilike
 • Samo 1 sat od primene, kiša mu ne umanjuje delovanje
 • Za razliku od sličnih proizvoda deluje već na temperaturi od 8°C

Primena

Suncokret, soja, šećerna repa, crni luk

U usevima šećerne repe, suncokreta, soje i crnog luka se primenjuje:

 • Jednokratnom primenom tretiranjem kada su korovi u fazi 3-5 listova pa do početka bokorenja:

Količina primene:a) 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, b) 1,0 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova;

 • U split aplikaciji, prvo tretiranje, kada su korovi u fazi 3-5 listova pa do početka bokorenja, a drugo dve nedelje posle prvog, u količini:

Količina primene:a) 0,4 + 0,4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korovab) 0,5 + 0,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova.

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 30 dana za šećernu repu, suncokret, soju i crni luk

Krompir, paradajz, grašak, mrkva, kupus

U usevima krompira, paradajza, graška, mrkve i kupusa se primenjuje posle nicanja useva i korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 3 razvijena lista.

 • Količina primene: 1 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 30 dana za krompir, paradajz, mrkvu i kupus, 40 dana za grašak

Karenca

30 dana za suncokret, soju, šećernu repu, crni luk, krompir, paradajz, šargarepu i kupus, 40 dana za grašak

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u jednokratnoj ili split aplikaciji

Napomene vezane za primenu

Ukoliko se u vreme primene i 48h nakon primene očekuju temperature iznad 25°C, visok je rizik od pojave fitotoksije (kovrdžanje lišća, zaustavljanje porasta, odumiranje tačke porasta, odbacivanje cveta). Ovo je posebno naglašeno ako su biljke počele generativnu fazu svog razvoja, soja, grašak i paradajz koji su počeli da cvetaju, suncokret stariji od

8 listova koji ulazi u fazu butonizacije. Kod šećerne repe, krompira, mrkve, kupusa i crnog luka ovaj problem nije izražen.