Skip
Herbicidi

Mistral®

Mistral® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova.

Ilustracija herbicida Mistral

Primena

Krompir

U usevu krompira se primenjuje:

1. Tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja useva:

 • u količini 0,75 kg/ha na humoznim zemljištima (1,5-3% humusa)
 • u količini 1,5 kg/ha na jako humoznim zemljištima (>3% humusa)

2. Tretiranjem posle nicanja useva, kada krompir ima 5-8 razvijenih listova:

 • u količini 0,5 kg/ha na humoznim zemljištima (1,5-3% humusa)
 • u količini 0,75 kg/ha na jako humoznim zemljištima (>3% humusa)
 • Utrošak vode: 200-400 l/h

Soja

U usevu soje se primenjuje tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva.

 • Količina primene: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa i 1 kg/ha na zemljištima sa > 5% humusa
 • Utrošak vode: 200-400 l/h

Paradajz

U usevu paradajza (samo koji se rasađuje) se primenjuje tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja.

 • Količina primene: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 3-5% humusa i 0,75 kg/ha na zemljištima sa > 5% humusa
 • Utrošak vode: 200-400 l/h

Lucerka

U usevu lucerke se primenjuje tretiranjem u fazi zimskog mirovanja.

 • Količina primene: 0,5 kg/ha na zemljištima sa 1-3% humusa i 1 kg/ha na zemljištima sa > 3% humusa
 • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

42 dana za krompir i paradajz

Obezbezbeđena vremenom primene za soju i lucerku

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Mistral® ispoljava delovanje i preko zemljišta i preko lista. Na terenima gde je jak pritisak štira preporuka je obavezno ići sa pre em primenom Mistrala. Ne ograničava plodored, ali ako će se nakon krompira saditi kupusnjače ne treba primeniti Mistral® u krompiru.

U KROMPIRU najbolja praksa je da se primenjuje dvokratno. Prvi tretman uraditi kada je niklo oko 70% biljaka sa dozama 0,35-0,5 kg/ha i tretman treba ponoviti nakon dve nedelje sa dozama 0,5-0,75 kg/ha. Ukupna doza ne treba da pređe 1 kg/ha na lakim zemljištima, odnosno 1,2 kg/ha na teškim zemljištima. Ako se primenjuje posle sadnje a pre nicanja krompira može se mešati sa preparatima na bazi s-metolahlora, flurohloridona, a ako se primenjuje posle nicanja krompira ne sme se mešati sa drugim herbicidima.

U SOJI na jako zakorovljenim parcelama, Mistral® primenjen pre nicanja u dozi od 0,5 kg/ha omogućava da soja raste neometano od strane korova do prve troliske, kada mogu da se primene drugi herbicidi.

U LUCERKI tretman pred kraj zimskog mirovanja (u vreme buđenja lucerke) se može smatrati osnovnim tretmanom u etabliranoj lucerki (od druge godine). Ovaj tretman ne treba raditi u prvoj godini vegetacije. Doza primene je 0,5-0,75 kg/ha. Naročito je pogodan ako su dominantni korovi mišljakinja i tarčužak.

U PARADAJZU posle rasađivanja primenjuje se 8-10 dana po rasađivanju kad se biljke paradajza dobro prime u količini od 0,5kg/ha.