Skip
Herbicidi

Leopard® 5 EC

Leopard® 5 EC je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

Ilustracija herbicida LEOPARD 5 EC

Primena

Soja, suncokret, krompir, šećerna repa, uljana repica

U usevu soje ne primenjivati posle cvetanja, a u usevu krompira ne primenjivati u semenskom usevu.1. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao što su proso korovsko (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) u količini: - 0,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 3 lista - 1 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 4-5 listova - 1,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 6 listova 2. Za suzbijanje višegodišnjih uslokisnih korova u količini: - 1,5-2,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense) tretiranjem kada je korov u fazi 3-6 listova - 2,5-3 l/ha za suzbijanje pirevine obične (Agropyrum repens) tretiranjem kada je korov visine 10-20 cm - 3-4 l/ha za suzbijanje zubače obične (Cynodon dactylon) tretiranjem kada je korov visine 30 cm

  • Utrošak vode: 200-300 l/h

Karenca

77 dana za soju i šećernu repu

Obezbeđena vremenom primene za suncokret, krompir i uljanu repicu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Deluje isključivo preko zelene mase. Fitotoksičan je za sva strna žita i kukuruz. Ne sme se primenjivati, ako u vreme primene i 48 sati nakon primene se očekuju temperature iznad 25°C. U takvim uslovima, visok je rizik od pojave fitotoksije (kovrdžanje lišća, zaustavljanje porasta, odumiranje tačke porasta, odbacivanje cveta...). Ovo je posebno naglašeno ako su biljke počele generativnu fazu svog razvoja, soja počela da cveta, suncokret stariji od 8 listova-ulazi u fazu butonizacije. Kod šećerne repe i krompira ovaj problem nije toliko izražen, ali nije preporučljivo da se koristi u semenskom krompiru.