Skip
Herbicidi

Leopard® 5 EC

Leopard® 5 EC je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova.

Ilustracija herbicida LEOPARD 5 EC

Primena

Kupus, karfiol i brokoli

Primenjuje se folijarno, prskanjem i orošavanjem, prskalicama od faze rasađivanja do karence

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 3 l/ha

Crni luk, beli luk

Primenjuje se folijarno, prskanjem i orošavanjem, prskalicama do faze kada su lukovice dostigle veličinu 30% od konačnog prečnika

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 2,5 l/ha

Paradajz, plavi patlidžan

Primenjuje se folijarno, prskanjem i orošavanjem, prskalicama od faze rasađivanja do početka cvetanja (faze 11 – 39 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 3 l/ha

Soja, suncokret, grašak, pasulj, bob, leblebije, boranije, sočiva

Primenjuje se folijarno, prskanjem i orošavanjem, prskalicama do faze početka cvetanja (faze 11 – 39 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 2,5 l/ha

Šećerna repa, stočna repa, cvekla

Primenjuje se folijarno, prskanjem i orošavanjem, prskalicama do faze zatvaranja redova (faze 11 – 39 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 2,5 l/ha

Šargarepa, peršun, rotkvice

Primenjuje se folijarno, prskanjem i orošavanjem, prskalicama do faze dostizanja 30% od konačnog prečnika korena (faze 11 – 39 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 2,5 l/ha

Uljana repica

Primenjuje se folijarno, prskanjem i orošavanjem, prskalicama do faze početka cvetanja (faze 11 – 39 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 3 l/ha

Krompir

Primenjuje se folijarno, prskanjem i orošavanjem, prskalicama do faze zatvaranja redova (faze 11 – 39 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 3 l/ha

Duvan

Primenjuje se folijarno, prskanjem i orošavanjem, prskalicama do kraja izduženja internodija (faze 11 – 39 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 3 l/ha

Lucerka, detelina

Primenjuje se folijarno, prskanjem i orošavanjem, prskalicama do faze početka cvetanja (faze 11 – 39 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 3 l/ha

Rasadnici ukrasnog ili šumskog bilja

Primenjuje se tokom vegetacije

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 3 l/ha

Jabučasto voće

Primenjuje do početka sazrevanja plodova (faze 00 - 79 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 3 l/ha

Koštičavo voće

Primenjuje do faze kraja cvetanja (faze 00 - 70 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 3 l/ha

Vinova loza

Primenjuje do faze šarak bobica (faze 00 - 85 BBCH skale)

 • Utrošak vode: 200-400 l/h
 • Količina primene 1 - 3 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za lucerku i detelinu

100 dana za uljanu repicu

60 dana za šećernu repu, crveklu, stočnu repu, soju, suncokret

45 dana za vinovu lozu

42 dana za boraniju, bob, pasulj, grašak, leblebije

40 dana za duvan

30 dana za krompir, sočivo, beli luk, crni luk, šargarepu, belu repu, rotkvicu, kupus, karfiol, brokoli, paradajz, plavi patlidžan, jabučasto i koštičavo voće

Nije normiramo za ukrasne i šumske biljke i rasadnike

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Ne sme se koristiti u proizvodnji semenskog krompira.

Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.