Skip
Herbicidi

Efica®

Efica® je selektivni translokacioni herbicid. Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta i sirka....

Ilustracija herbicida Efica

Opšti podaci

Prednosti preparata Efica®

 • Obezbeđuje veću konkurentsku prednost usevu u početnim fazama razvoja u odnosu na korovske biljke
 • Visoko selektivan na gajeni usev
 • Odličan partner preparat herbicidima namenjenim za suzbijanje širokolisnih korova u usevima: soje (metribuzin-
 • Mistral® 350-400 g/ha + 1.2 l Efica®), suncokreta ( flurohloridon-Racer®, terbutilazin) i kukuruza (terbutilazin)
 • Produženo rezidualno delovanje u zemljištu
 • Ne ograničava plodored
 • Ukoliko se primeni na vlažno zemljište dovoljno je 10 mm kiše za aktivaciju, dok je na suvom zemljištu neophodno 15
 • mm padavina

Primena

KUKURUZ, SOJA, ŠEĆERNA REPA

Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima kukuruza, soje i šećerne repe posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka.

na humoznim zemljištima (3-5 % humusa)

 • Količina primene: 1,4 l/ha

na jako humoznim zemljištima (> 5% humusa)

 • Količina primene: 1,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: 70 dana za silažni kukuruz.
  Obezbeđena vremenom primene za merkantilni kukuruz, soju i šećernu repu.

SUNCOKRET

Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu suncokreta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka.

na humoznim zemljištima (3-5 % humusa)

 • Količina primene: 1 l/ha

na jako humoznim zemljištima (> 5% humusa)

 • Količina primene: 1,2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za suncokret.

SIRAK

Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu sirka za zrno i sirka metlaša i to samo u slučaju da je seme sirka predhodno tretirano preparatom Concep III 960 EC.

 • Količina primene: 1,5 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom

Karenca

70 dana za silažni kukuruz.

Obezbeđena vremenom primene za merkantilni kukuruz, soju, suncokret i šećernu repu.

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom