Skip
Usev kukuruza

Coltrane® i Nicogan® – pobednički tim za čist kukuruz bez korova

Za brzo i efikasno rešavanje problema sa uskolisnim i širokolisnim korovima u kukuruzu herbicidi Coltrane® i Nicogan® kompanije Adama su pravo rešenje.
Usev kukuruza

Coltrane® za širokolisne korove - primena od 2. do 9. lista

Coltrane® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza. Sadrži dve aktivne materije, dikambu (120 g/l) i mezotrion (50 g/l) koje pripadaju različitim hemijskim grupama. Na ovaj način je omogućeno dvostruko delovanje preparata na širok spektar širokolisnih korovskih biljaka. Osim što suzbija već iznikle korove, Coltrane®, zahvaljujući delovanju mezotriona, ne dozvoljava nicanje novih korovskih biljaka u narednih 30 dana.

Aktivna materija dikamba ostvaruje veoma brzo delovanje. U roku od samo nekoliko sati nakon primene može se primetiti uvenuće korovskih biljaka na parceli. Aktivna materija mezotrion pojačava početno folijarno delovanje na već iznikle korove i rezidualno deluje preko zemljišta sprečavajući nicanje novih širokolisnih korova u narednih mesec dana.

Herbicid Coltrane® brzo i efikasno suzbija ekonomski najznačajnije širokolisne korove u usevu kukuruza kao što su štir, pomoćnica, čičak, divlja rotkva, divlji broć, kostriš, ladolež, lipca teofrastova, njivski vijušac, obična gorčika, obični dvornik i mnogi drugi.

Ključne prednosti preparata Coltrane®:
  • Fleksibilnost u primeni od 2. do 9. lista.
  • Dvostruki mehanizam delovanja. Dve aktivne materije iz dve različite hemijske grupe herbicida povećavaju spektar delovanja i smanjuju mogućnost pojave rezistentnosti
  • Folijarno delovanje preko lista i produženo zemljišno delovanje na korove.

 

Primena herbicida Coltrane® :

Coltrane® je moguće primeniti od drugog, pa sve do devetog lista, jednokratno ili dvokratno.

  • Za jednokratni tretman preporuka je upotreba količine od 2 l/ha. 
  • U dvokratnoj primeni (split aplikaciji), prvi tretman se obavlja u fazi od drugog do šestog lista u količini od 1,2 l/ha, a drugi tretman od šestog do devetog lista u količini od 0,8 l/ ha.

Nakon primene preparata Coltrane®, na istoj parceli naredni usev može odmah da bude kukuruz, a na jesen strna žita ili uljana repica, uz prethodnu duboku obradu zemljišta. Na proleće nije preporučljivo sejati šećernu repu, grašak, spanać, pasulj.

 

Nicogan®

Nicogan® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu kukuruza, može se bezbedno primeniti od 2. do 8. lista kukuruza, a kada su korovi u fazi 2 – 6 listova.

Uspešno suzbija veliki broj korova kao što su samonikli suncokret, obična tatula, divlji sirak, divlji sirak iz semena, obična pomoćnica, poponac njivski, korovski proso, palamida njivska, obična pepeljuga, gorčika, gorušica poljska, ladolež, muhar i mnogi drugi.

Efikasnost herbicida Nicogan® je već dokazana u praksi. Sadrži aktivnu materiju nikosulfuron (40 g/l) i OD formulaciju – koncentrovana uljna disperzija. Preparat se brzo apsorbuje kroz kutikulu lista i translocira od lista do ostalih organa korovskih biljaka, što za rezultat ima brže početno delovanje na korove.

Glavne prednosti preparata Nicogan®
  • OD formulacija
  • Fleksibilnost po načinu primene (zvanična registracija od 2. do 8. lista)
  • Visoka selektivnost
  • Sadrži visoko kvalitetan okvašivač i nije mu potrebno dodavati drugi
  • Kompatibilan je sa herbicidima koji se primenjuju za širokolisne korove u kukuruzu, a može da se meša i sa folijarnim đubrivima.
Način primene

Nicogan® može bezbedno da se primeni od drugog do osmog lista kukuruza, a za pun efekat preporuka je upotreba količine od 1,25 l/ha. 

Može da se primeni i u split aplikaciji (dva tretmana). U tom slučaju, u prvom tretmanu se primenjuje u količini od 0,75 l/ha, a u drugom tretmanu 0,50 l/ha. 

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

 

Za više informacija kontaktirajte naše predstavnike na terenu https://bit.ly/kontaktADAMA