Skip
Herbicidi

Coltrane®

Coltrane® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Ilustracija herbicida Coltrane

Opšti podaci

Prednosti preparata Coltrane®

  • Fleksibilnost u primeni do 9. lista
  • Dvostruk mehanizam delovanja. Dve aktivne materije iz dve različite hemijske grupe
  • herbicida povećavaju spektar delovanja i smanjuju mogućnost pojave rezistentnosti
  • Folijarno delovanje preko lista i produženo zemljišno delovanje na korove

Primena

Kukuruz

1. Jednokratno:

  • 2 l/ha kada je kukuruz u fazi od 2 do 9 razvijenih listova (faze 12-19 BBCH skale);

2. Dvokratno (u split aplikaciji):

  • prvo tretiranje: u količini 1,2 l/ha kada je kukuruz u fazi razvijanja od 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale);
  • drugo tretiranje: 0,8 l/ha kada je kukuruz u fazi razvoja 6 do 9 listova (faze 16-19 BBCH skale).

Podeljenu primenu treba koristiti u slučajevima jake zakorovljenosti, a razmak između tretiranja treba da bude 20 dana.

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom

Napomene vezane za primenu

Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz. U jesen iste godine, na tretiranim površinama se mogu sejati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje. U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, može se sejati suncokret, dok se ne preporučuje setva šećerne repe, spanaća, graška i pasulja.