Coltrane®

Coltrane® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Coltrane_slika

Problemi koje možete rešiti

 • Lipica teofrastova

  Abutilon theophrasti
 • Štir

  Amaranthus retroflexus
 • Divlji broć

  Gallium sp.
 • troskot

  Polygonum aviculare
 • Njivski vijušac

  Polygonum convolvulus
 • Obični dvornik

  Polygonum persicaria
 • Divlja rotkva

  Raphanus raphanistrum
 • Kostriš

  Senecio vulgaris
 • Pomoćnica

  Solanum nigrum
 • Obična gorčika

  Sonchus oleraceus
 • Čičak

  Xanthium sp.
 • Ladolež

  Calystegia sepium

Primena

Kukuruz

1. Jednokratno:
 • 2 l/ha kada je kukuruz u fazi od 2 do 9 razvijenih listova (faze 12-19 BBCH skale);
2. Dvokratno (u split aplikaciji):
 • prvo tretiranje: u količini 1,2 l/ha kada je kukuruz u fazi razvijanja od 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale);
 • drugo tretiranje: 0,8 l/ha kada je kukuruz u fazi razvoja 6 do 9 listova (faze 16-19 BBCH skale).

Podeljenu primenu treba koristiti u slučajevima jake zakorovljenosti, a razmak između tretiranja treba da bude 20 dana.

 • Utrošak vode: 100-400 l/h
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za kukuruz

Aktivna supstanca

Dikamba 120 g/l

Mezotrion 50 g/l