Skip
Herbicidi

Goltix® Super

Goltix® Super je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

Pakovanje Goltix Super

Primena

Šećerna repa

U usevu šećerne repe primenjuje se trokratno posle nicanja useva i korova:

1)  Prvo tretiranje treba izvršiti posle nicanja useva kada je šećerna repa u fazi kotiledonih listova (faza 10 BBCH skale), a većina korova u fazi kotiledonih listova do prva dva razvijena lista

 • Količina primene: 2 l/ha

   

2) Drugo tretiranje izvršiti 7-10 dana posle prvog tretmana

 • Količina primene: 2 l/ha

   

3) Treće tretiranje izvršiti 7-10 dana posle drugog tretmana.

 • Količina primene: 2 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za šećernu repu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u trokratnom tretmanu

Napomene vezane za primenu

 • Tretiranje se izvodi na temperaturama vazduha koje ne prelaze 22 °C I kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne).
 • Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i na jako humoznim zemljištima ( >5% humusa).
 • U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se ponovo sejati šećerna repa.
 • U jesen iste godine na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, ukoliko se nije zakasnilo sa primenom (najkasnije do maja).