Skip
Herbicidi

Goltix® Titan

Goltix® Titan je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.

Goltix Titan

Primena

ŠEĆERNA REPA

U usevu šećerne repe primenjuje se trokratno posle nicanja useva i korova:1)  Prvo tretiranje treba izvršiti posle nicanja useva kada je šećerna repa u fazi kotiledonih listova  (faza 10 BBCH skale), a većina korova u fazi kotiledonih listova do prva dva razvijena lista

  • Količina primene: 1 -1,5 l/ha

2) Drugo tretiranje izvršiti 7-10 dana posle prvog tretmana

  • Količina primene: 1,5 - 2 l/ha

3) Treće tretiranje izvršiti 7-10 dana posle drugog tretmana. Preporučuje se poslednja primena kada je usev u fazi 9 razvijenih listova (19 BBCH).

  • Količina primene: 1,5 - 2 l/ha

     
  • Utrošak vode: 200-400 l/h

Karenca

Obezbeđena vremenom primene za šećernu repu

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine

Jednom u trokratnom tretmanu 

Napomene vezane za primenu

  • Ne sme se primenjivati na temperaturama vazduha >22°C.
  • Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i na jako humoznim zemljištima ( >5% humusa).
  • U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se ponovo sejati šećerna repa.