Skip
Proizvođač u usevu pšenice

2020. godina i primena regulatora rasta Trimaxx® u žitaricama

U cilju sprečavanja poleganja u usevima strnih žita kompanija ADAMA predlaže inovativno rešenje, regulator rasta pod nazivom Trimaxx®.
Proizvođač u usevu pšenice

Proizvodnja žita je tokom godina postala sve sem laka. Za postizanje visokog prinosa, koji jedino opravdava proizvodnju, odnosno finansijsku dobit potrebno je uložiti dosta vremena, sredstava i znanja. Za razliku od prethodnih godina nicanje pšenice na jesen 2019. je bilo solidno, zima je bila blaga, pšenica se dobro izbokorila, a prva prihrana je već na većini parcela završena.

Utisak sa terena je da su proizvođači prihranu pšenice prepoznali kao nosioca prinosa i uglavnom je prihrana izvršena sa značajnom količinom azotnih đubriva, najčešće uree. Đubrenje azotom intezivira bokorenje što ujedno znači i bujnost žita. Da bismo obezbedili visoke prinose potrebno je optimalno prihraniti žita, dati im dovoljno azota, a istovremeno i sprečiti polaganje. U slučaju poleganja dolazi do smanjivanja prinosa, a indirektno se utiče i na povećanje mogućnosti oboljenja i smanjenja kvaliteta zrna.

U cilju sprečavanja poleganja u usevima strnih žita kompanija ADAMA predlaže inovativno rešenje, regulator rasta pod nazivom Trimaxx®.

Trimaxx® je regulator rasta na bazi aktivne materije trineksapak-etil, proizveden po specijalnoj i novoj MAXX tehnologiji. Ovom tehnologijom se unapređuje kako brzina usvajanja preparata od strane biljke, tako i transport kroz nju, tj. maksimalno se povećava efikasnost i smanjuju se eventulni gubici, na primer usled spiranja kišom. Usvajanjem listom preparat se transportuje do tačaka porasta gde se sprečava izduživanje stabljike. Pored smanjenja rasta preparat utiče i na povećanje debljine i čvrstine stabljike čime se povećava otpornost strnih žita na poleganje. Trimaxx® povećava zapreminu korenovog sistema, doprinosi jačem ukorenjavanju, boljem usvajanju vode i hraniva te se pored primarnog efekta (smanjenja rasta) postiže i podiže otpornost biljke na sušu.

Trimaxx® se može koristiti od pojave prvog kolenca, do pojave lista zastavičara (31-37 BBCH skale). Ranija primena je efikasnija, povećava se debljina i čvrstina prve dve interodije, a samim tim i otpornost na poleganje. U kasnijoj primeni efekat je slabiji jer se skraćuju srednja i gornja interedija. Doza primene je 0,4-0,6 l/ha, a ukoliko se primenjuje uz neki fungicid na bazi triazola može se smanjiti doza preparata Trimaxx®-a (za 0,05-0,1 l/ha u odnosu na preporučenu).

Nesumnjivo je da ukoliko se želi ostvarenje visokih prinosa pored već poznatih hemijskih tretmana protiv korova i pojave bolesti potrebno koristiti i regulator rasta. Stoga je preporuka proizvođačima da prilikom narednog tretmana u strnim žitima primene i preparat Trimaxx® jer im omogućuje ne samo finansijsku dobit već i rasterećenost briga od poleganja useva.

Za više informacija kontaktirajte ADAMA stručni tim. Klikom na LINK pronađi svog predstavnika.

Za više informacija o proizvodu posetite zvaničnu stranicu preparata Trimaxx® klikom na link Trimaxx