Skip
Proizvođači u usevu pšenice

Maganic - za pšenicu bez mikotoksina, fungicid za brze intervencije

Bolesti klasa pšenice mogu da izazovu značajne gubitke prinosa i zato je primena efikasnog fungicida u pravo vreme od suštinskog značaja za očuvanje prinosa i kvaliteta zrna. Fungicid Maganic® dizajniran je da zaštititi klas pšenice brzo i efikasno i to kada je najpotrebnije.
Proizvođači u usevu pšenice

Maganic® je dvokomponentni, sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem i specijalizovanom zaštitom protiv fuzarijuma i drugih bolesti klasa.

U pitanju je fungicid kompanije Adama sa dvostruko jakim triazolom. Jedinstvenu kombinaciju dve aktivne materije, Difenokonazola u dozi od 125 g/l i Protiokonazola u dozi od 175 g/l  pokreće revolucionarna Asorbital® tehnologija, omogućavajući bržu penetraciju aktivnih komponenti, bolju distribuciju i kretanje kroz biljku do ciljanog mesta i superiornu efikasnost preparata.

Maganic® je visoko efikasan fungicid koji vrši potpunu kontrolu patogena u zaštiti pšenice i to prvenstveno zaštitu klasa. Odlično je rešenje za brze intervencije, jer pruža visok nivo zaštite i nakon zaraze pšenice, odnosno, klijanja spora.

Način i doza primene

  • Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria spp.) preparat se primenjuje od fenofaze vlatanja do faze punog cvetanja
     
  • Za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) tretman se sprovodi od kraja klasanja do punog cvetanja.

Količina primene je 0,8-1 l/ha, a primenjuje se traktorskim prskalicama uz utrošak vode od 200 l/ha do 400 l/ha.

 

Za više informacija kontaktirajte predstavnike kompanije Adama na terenu https://bit.ly/kontaktADAMA

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kompanija Adama